Videomapping

Premietaný vizuál vytvára ilúzie očných klamov, simuluje zrútenie budovy, pretvára jej architektúru, hrá sa s divákom a utvára v ňom jedinečný vizuálny zážitok. Ide o nový druh umenia, kde obrazové efekty v spojení s hudbou vyvolávajú v divákovi silný emotívny zážitok.

Interaktívne umenie

Priestorová inštalácia alebo interaktívna hra, ktorá je vyskladaná z rôznych objektov, predmetov, projekcií. Prečo interakcia? Práve interakcia podnecuje diváka k akcií, kde aktívne plní úlohy, za ktoré je odmenený. Zároveň baví nielen seba, ale aj nezainteresovaných okoloidúcich.

Workshopy

Realizujeme, spolupracujeme i participujeme na mnohých workshopoch v oblastiach tvorivej kreativity a kreatívneho priemyslu. Vzdelávanie nemusí byť nuda. Máme radi nové formy, interaktívnu zábavu, multižánrové presahy a samozrejme medzigeneračné prepájania.

Festivaly

V súčasnosti sa TRAKT aktívne podieľa na príprave zaujimavých kultúrnych podujatí. Ochutnajte atmosféru svetelného umenia v zimnom období na projekte Festival svetla a tieňa v historickom centre mesta Banská Bystrica (december 2015). A čo v lete? Počas letných horúcich dní zažite multižánrový Festival detí v Trenčíne (jún 2016).  

Dobrovoľníctvo

TRAKT ako organizácia od svojho začiatku stojí na pilieroch dobrovoľníckej činnosti. Členovia združenia sa často a radi zapájajú do aktivít združenia dobrovoľníkov, ktorí majú možnosť priamo sa podieľať na rôznych projektoch. Motiváciou dobrovoľníkov je okrem dobrého pocitu, možnosť nadobudnúť nové skúsenosti, zručnosti a znalostí.

Portfólio

Ako občianske združenie TRAKT pôsobíme v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu už viac ako 6 rokov. Čo to znamená? Sme "čerstvý prváčik na základnej škole", ďalej študujeme šlabikár znalostí, rozširujeme know-how a už dnes máme za sebou viac ako sto projektov, subprojektov a spoluprác lokálneho i medzinárodneho charakteru.

Members

umelec, predseda občianskeho združenia
+
výtvarník, tajomník občianskeho združenia
+
fotograf, filmár
+
výtvarník
+
filmár
+
výtvarník, dizajnér
+
výtvarník
+
manažér
+
výtvarník
+
animátor
+
grafik
+
výtvarník
+
6
rokov sme tu
96
zrealizovaných projektov
investovaného času