Tím

Členovia


Mgr. Ondrej Druga, PhD.
MgA. Mária Júdová
MgA. Miriama Kardošová
Mgr. art. Patrik Kubizna – patrikkubizna(a)trakt.sk
Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. – matejka(a)trakt.sk
Mgr. art. Peter Maťo, PhD.
Mgr. art. Štefan Oliš – olis(a)trakt.sk
Ing. Dagmar Rajčanová
Mgr. art. Pavol Soukal – soukal(a)trakt.sk
Mgr. art. Ondrej Vozárik

Externá spolupráca

Mgr. art. Mgr. art. Marek Janičík
Mário Juck
BcA. Matej Mazák
Mgr. Veronika Miščíková
Radoslav Piovarči
Mgr. art. Ľubomír Slovinský
Mgr. art. Veronika Šmírová
MgA. Peter Štuller
Matej Zavadzan
Alexej Zavodnov
MgA. Martina Vargová
Ing. arch. Viktor Vilkovský