Membership

Membership

Bc. Miroslav Bódi, B.S.B.A.
Mgr. art. Michaela Bottková
Mgr. Ondrej Druga, PhD.
Bc. Mária Júdová
Bc. Miriama Kardošová
Milan Kozánek
Patrik Kubizna – patrikkubizna (a) trakt.sk
Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. – matejka (a) trakt.sk
Mgr. art. Peter Maťo, PhD.
Mgr. art. Štefan Oliš – olis (a) trakt.sk
Radoslav Piovarči
Ing. Dagmar Rajčanová
Pavol Soukal – soukal (a) trakt.sk
Mgr. art. Ondrej Vozárik

External cooperation

Mgr. art. Marek Janičík
Mário Juck
BcA. Matej Mazák
Mgr. Veronika Miščíková
Mgr. Lucia Piovarči
Mgr. art. Ľubomír Slovinský
Mgr. art. Veronika Šmírová
MgA. Peter Štuller
Matej Zavadzan
Alexej Zavodnov
MgA. Martina Vargová
Ing. arch. Viktor Vilkovský