Členovia

5. apríla 2022

Ondrej Druga

hudobník Ondrej Druga (1990) pochádza z Banskej Bystrice. Pôsobil ako tanečník a hudobník vo viacerých folklórnych súboroch: detský folklórny Matičiarik a Univerzitný folklórny súbor Mladosť. Silným […]
9. júna 2021

Ondrej Vozárik

performér a umelec Ondrej Vozárik sám seba vníma ako 3D umelca, ktorého záber nie je orientovaný iba na pohyblivý obraz, ale na širší realizačný diapazón, do […]
31. decembra 2018

Patrik Kubizna

fotograf, produkcia Patrik Kubizna študoval na Strednej umeleckej škole v Trenčíne odbor Fotografický dizajn od roku 2014. Počas štúdia sa aktívne venoval práci fotografa v komerčnej […]
17. mája 2017

Dagmar Rajčanová

kultúrna manažérka Dagmar Rajčanová pracovala od roku 1993 do roku 2014 v Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici, kde viedla Centrum environmentálnej výchovy, propagácie a […]
22. apríla 2017

Peter Maťo

dramaturg Mgr. art. Peter Maťo, PhD.(1961, Bratislava) je absolventom Katedry divadelných štúdií VŠMU. V minulosti sa venoval multidruhovej umeleckej interpretačnej, autorskej / libretistickej a režisérskej praxi […]
14. decembra 2015

Lukáš Matejka

výtvarník Lukáš Matejka je mladý slovenský „multilaterálny“ umelec, narodený v roku 1987. V roku 2016 úspešne ukončil doktorandský stupeň študijného programu Voľné výtvarné umenie na Fakulte […]
22. novembra 2015

Miriama Kardošová

výtvarníčka Miriama Kardošová vyštudovala Ateliér súčasného obrazu na Fakulte umení TU v Košiciach a v súčasnosti je študentkou Ateliéru intermediální konfrontace (doc. ak. mal. Jiří David) […]
22. novembra 2015

Mária Júdová

výtvarníčka,  performerka Mária Júdová je slovenská umelkyňa, ktorá vyštudovala odbor Digitálne médiá na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Počas štúdia absolvovala stáž na ERG – École […]
22. novembra 2015

Pavol Soukal

výtvarník, dizajnér Absolvent odboru Propagačné výtvarníctvo na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. V súčasnosti študent Industrial dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa […]
22. novembra 2015

Štefan Oliš

výtvarník Hlavným záberom tvorby mladého umelca Štefana Oliša, ktorý momentálne pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, je upriamenie pozornosti na tému násilia, kriminality, sociálnych problémov. […]