Štefan Oliš

výtvarník


Hlavným záberom tvorby mladého umelca Štefana Oliša, ktorý momentálne pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, je upriamenie pozornosti na tému násilia, kriminality, sociálnych problémov. Venuje sa tvorbe videoartu, interaktívnym inštaláciám, zvukovým inštaláciám, umeleckým akciám, objektom, no i maľbe a grafike. Prostredníctvom svojej širokospektrálnej tvorby sa snaží často so sarkazmom a iróniou primäť divákov k zamysleniu nad ľudským životom, jeho hodnotou, zmyslom a medziľudskými vzťahmi, dekadenciou spoločnosti a kritikou nastaveného systému

Dlhší čas bolo jeho ústrednou témou monitorovanie väzňov – ich cyklické problémy s etablovaním sa do spoločnosti. Okrem samotnej umeleckej činnosti aktívne pôsobí v občianskom združení TRAKT, ktorého je aj zakladateľom. Podieľa sa na kultúrnych podujatiach, výstavách festivaloch, eventoch. Organizuje kultúrnu činnosť v oblasti súčasných trendov výtvarného umenia.

V ďalších aktivitách aktivít pracuje mnoho krát v komerčnej sfére reklamy, kde sa snaží zamerať predovšetkým na netradičné prvky, projekcie, ktoré sú často na pomedzí umeleckého diela a reklamy.