2%

Ako poukázať 2% z dane z príjmov pre TRAKT


Ak ste zamestnanec:


Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2023 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane pre občianske združenie TRAKT spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Pri administratíve nám pomôže, že môžete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma).

3. Najneskôr do 30. 4. 2024 pošlite / doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2023 minimálne 40 hodín.


Ak ste právnická osoba –  1,5% (2%) v roku 2023:


1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2023 do termínu podania daňového priznania nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako nadácii TRAKT), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2022 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať TRAKTu 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní.

3. V daňovom priznaní v bode: IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplňte prosím nasledujúce údaje:


IČO: 42148031

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno (názov): TRAKT

Sídlo: Inovecká 4, Trenčín, 91101


4. Zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov.

Dokument – vyhlásenie k 2% – nové tlačivo

Ďakujeme.