Kontakt

Adresa:

TRAKT, Inovecká 4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Telefonický kontakt:

+421 904 339 011


E-mail:

oz.trakt@gmail.com


Občianske združenie TRAKT je od roku 2015 členom Asociácie kreatívcov


IČO 42148031
DIČ 2023552795
PIC kód 936390471
SK NACE 94.99.2 – Činnosti záujmových organizácií


Bankové spojenie pre platby v EUR:

IBAN SK79 8330 0000 0024 0033 4869

BIC kód / SWIFT FIOZSKBAXXX

TRAKT nie je platcom DPH.


Štatutárny zástupca TRAKT: Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD.


Registrácia: Ministerstvo vnútra SR
Číslo spisu: VVS/1-900/90-34395
Dátum registrácie: 06. 11. 2009