Fakturačné údaje

TRAKT
Forma: občianske združenie
Adresa: Inovecká 1137/4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO 42148031
DIČ 2023552795
Bankové spojenie IBAN pre platby v EUR:
SK79 8330 0000 0024 0033 4869
BIC kód / SWIFT FIOZSKBAXXX
TRAKT nie je platcom DPH.

Štatutárny zástupca: Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD.


Bankové spojenie IBAN | #2 | FPU

SK59 8330 0000 0020 0045 1759


Bankové spojenie IBAN | #3 | TN

SK70 8330 0000 0027 0125 2699


Bankové spojenie IBAN | #3 | LAF

SK28 8330 0000 0028 0137 5303