O nás

TRAKT je občianske združenie, ktoré založili v roku 2009 výtvarníci Lukáš Matejka a Štefan Oliš. V súčasnosti má 13 členov. TRAKT pôsobí v oblasti kultúry, umenia nových médií, interaktivity a umenia vo verejnom i galerijnom priestore. TRAKT nie je viazaný na konkrétny priestor a funguje nomádskym spôsobom v rôznych lokalitách. Od svojho vzniku plní hlavné ciele, ktoré má ukotvené v stanovách a to rozvoj a podpora kultúry a súčasného umenia a jeho sprostredkovanie laickej i odbornej verejnosti. TRAKT sa pravidelne podieľa na lokálnych i medzinárodných spoluprácach a projektoch.

TRAKT získal počas svojho pôsobenia mnoho nadšencov a podporovateľov. Prilákal tiež dobrovoľníkov, ktorí v súčasnosti pomáhajú v napĺňaní jeho jednotlivých cieľov, ako sú vydavateľská činnosť (Videoart match), lektoring a spolupráce na workshopoch, zameraných na súčasné vizuálne umenie a prácu so študentmi umeleckých vysokých škôl a mládežou, a organizácia výstav, festivalov a prehliadok.

Medzi najvýznamnejšie projekty patrí 6 úspešných ročníkov Festivalu svetla a tieňa v Banskej Bystrici a Trnave, spolu s takmer 65 000 návštevníkmi. Ďalším významným projektom je medzinárodný projekt The Last Anniversary, ktorý vyústil do multižánrovej opery v Južnej Afrike, alebo tvorba časti projektu Suomi100 (pri príležitosti 100. výročia nezávislosti Fínska s premiérou v Helsinkách a štátnej TV), či umelecká realizácia Digitálne graffiti v rámci Národného dňa Saudskej Arábie. Okrem toho sa TRAKT podieľal na množstve lokálnych a komunitných projektov a tanečno-multimediálnych projektov – Mimo, Pure, As it is, alebo Dust s realizáciou v Mexiko City. V súčasnosti máme za sebou takmer 300 zrealizovaných projektov v 85 mestách. Všetky sú prehľadne zdokumentované na: https://trakt.sk/projekty/


Hlavné aktivity, ktorými sa TRAKT usiluje napĺňať svoje poslanie sú:

 • vytváranie vlastných kultúrnych, umeleckých alebo edukatívnych projektov, predovšetkým v oblastiach veda a výskum, kreatívny priemysel, umenie nových médií a digitálne technológie;
 • vstupovanie do spoločných koprodukčných umeleckých projektov s inými fyzickými a právnickými osobami z tuzemska a zo zahraničia;
 • organizovanie, spoluorganizovanie a podpora výstav, festivalov, projekcií, divadelných a tanečných predstavení, koncertov, sympózií, prednášok, konferencií, workshopov, meetingov, networkingových akcií a kultúrnych podujatí, ktoré obsahujú presahy foriem a druhov umenia;
 • sprostredkovateľské činnosti, realizácie a spolupráce v oblastiach reklamných a marketingových služieb, obchodu a počítačových služieb – v online a offline priestore;
 • práca s tradičnými i modernými umeleckými technikami ako sú maľba, grafika, grafický dizajn, priemyselný dizajn, architektúra, akčné umenie, fotografia, video, film a podpora ich presahov;
 • organizovanie umeleckých podujatí s dôrazom na verejný priestor a site specific;
 • pretváranie nevyužitých priestorov, budov alebo iných častí urbanistickej zástavby na funkčné objekty –  ateliéry, galérie, kluby, v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky;
 • podpora a spolupráca s kultúrnymi inštitúciami ako sú galérie, múzeá, kluby;
 • publikačná a vydavateľská činnosť, zber a archivácia dát spojených s kultúrnou činnosťou;
 • prenájom hnuteľných vecí;
 • vykonávanie a podpora vzdelávacích programov, lektorovanie a spolupráca s odborníkmi;
 • tvorba komunitných projektov zameraných na rozvoj kultúry v regióne pôsobnosti združenia (pobočiek), práca so širokou verejnosťou.