Partneri

TRAKT každoročne organizuje rôzne typy umeleckých a kreatívnych diel po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Od videomappingových projekcií pod supervíziou Lukáša Matejku, filmových nakrúcaniach Patrika Kubiznu až po VR inštalácie Márii Júdovej. Rôzne druhy umeleckých projektov potrebujú aj flexibilnú organizáciu. Často si zázemie musíme vybudovať „priamo v teréne“ na netradičných exteriérových lokalitách.

Momentálne TRAKT pripravuje autorskú tanečnú inscenáciu “Ženy s topánkami”, ktorá sa svojím obsahom zameriava na tému rodovej rovnosti a poukazuje na nedostatok rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi v súčasnej spoločnosti. Choreograf Radoslav Piovarči sa v prvom rade sústreďuje na postavenie žien v spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu. Taktiež pre kandidatúru mesta Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026 pripravujeme zvukovú interaktívnu inštaláciu koncipovanú pre starý železničný most.

Preto nás potešila ponuka od spoločnosti Expodom.sk, ktorá nám ponúkla sponzorský dar vo forme nožnicového rýchlorozkladacieho stanu. Stan nám pomôže ochrániť pred nepriaznivým počasím techniku, ktorú často vo svojich projektoch využívame alebo vybudovať zázemie pre umelcov a kreatívcov.


Redizajn nášho logotypu (v roku 2021) ako aj aktualizáciu a rozvoj webovej online databázy vizuálneho umenia trakt.sk (2021-2023) podporilo mesto Trenčín v rámci úspešnej žiadosti o Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti.


Ďakujeme.