Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníci

TRAKT ako organizácia od svojho začiatku stojí na pilieroch dobrovoľníckej činnosti. Členovia združenia často a radi zapájajú do aktivít združenia dobrovoľníkov, ktorí majú možnosť priamo sa podieľať na rôznych projektoch. Motiváciou dobrovoľníkov je okrem dobrého pocitu, možnosť nadobudnúť nové skúsenosti, zručnosti a znalostí. Tieto aktivity dokážu neskôr zúročiť, pri organizácií kultúrnych podujatí, manažmente, marketingu alebo priamo v umeleckej tvorbe. Každý člen TRAKTu si prácu dobrovoľníkov nadovšetko cení a váži akúkoľvek pomoc, ktorú nám mnohí ľudia poskytli a stále poskytujú, za čo im patrí naša úprimná vďaka.

Organizácia činnosti dobrovoľníkov

Prácu s dobrovoľníkmi zastrešuje v rámci TRAKTu zakladateľ a tajomník združenia Mgr. art Štefan Oliš. Jeho hlavnou činnosťou je koordinácia dobrovoľníkov, ich zaškolenie, poskytnutie informácií a zázemia pre dobrovoľníkov. Cieľom koordinátora je obojstranná spokojnosť, dostatočná informovanosť a komunikácia.

Ako sa stať dobrovoľníkom TRAKTu?

Občianske združenie TRAKT má neustále rozpracovaných mnoho projektov, na ktorých je možné sa podieľať v rámci dobrovoľníckej činnosti. Nábor na voľné dobrovoľnícke pozície prebieha nepretržite. V prípade záujmu o dobrovoľnícku činnosť kontaktujte koordinátora na email.: olis@trakt.sk


Kategórie pre voľné dobrovoľnícke pozície:


  • manažment, marketing, PR manažér
  • koordinátor projektov
  • grafik
  • programátor
  • prekladateľ
  • kreatívec, výtvarník, umelec
  • filmár, fotograf

Šikovní dobrovoľníci s ktorými spolupracujeme:


Karolína Poláčková, Tereza Repková, Ivana Juríčková, Lenka Hrnčárová, Simona Ježíková, Veronika Blahová, Kristína Žuchová, Tereza Seidlová, Silvia Mišáková, Monika Hararová, Vanesa Hoštáková, Mária Košútová, Kristína Racková, Magdaléna Poláčková, Lenka Mišovcová, Nora Hochlová, Jana Stupňanová, Matúš Krajčo, Markéta Rajnincová, Petronela Vranová, Vanesa Hoštáková, Sofia Chorvátová, Simona Lengvarská, Emma Martináková, Izabela Vydrnáková, Alexej Zavodnov, Karin Miklossiová, Sarah Horná