Peter Maťo

dramaturg


Mgr. art. Peter Maťo, PhD.(1961, Bratislava) je absolventom Katedry divadelných štúdií VŠMU. V minulosti sa venoval multidruhovej umeleckej interpretačnej, autorskej / libretistickej a režisérskej praxi v divadlách na Slovensku a v Čechách. V súčasnosti sa venuje publikačnej (Hudobný život, Salto a i.) a pedagogickej činnosti (Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok a Súkromné konzervatórium Košice, Zádielska ulica). Jeho ústrednou témou sa stali postdramatické tanečné, baletné a performatívne projekty, v ktorých sa prelínajú pohybovo-múzické divadelné umenia súčasnosti.

Po úspešných premiérach v SĽUK-u Chorea slovaca (2010) a Krížom-krážom (2012) nadviazal na libretistickú, dramaturgickú a režijnú prácu. Výsledkom sú prvé uvedenia neuvádzaných slovenských autorov/iek prelomu 19. a 20. storočia. Edukatívny projekt „netradičné v netradičných priestoroch“ uviedol inscenácie hier Terézie Vansovej V salóne speváčky (2014) a Jozefa Hollého Emancipácia (2015) v pivnici Kamperovej kúrie Archeologického múzea SNM v Bratislave na Žižkovej ul. Je dramaturgom Liptovského divadla tanca, ktoré v minulom roku uviedlo tanečnú inscenáciu Pra©h v choreografii Radoslava Piovarčiho. V septembri 2015 vyšiel jeho mini portrét baletnej majsterky a choreografky Marileny Halászovej pri príležitosti jej významného životného jubilea.