Dagmar Rajčanová

kultúrna manažérka


Dagmar Rajčanová pracovala od roku 1993 do roku 2014 v Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici, kde viedla Centrum environmentálnej výchovy, propagácie a osvety. V rokoch 2012 – 2013 bola jej generálkou riaditeľkou. Okrem úloh environmentálnej výchovy, od roku 1995 do roku 2014 organizovala a pripravovala dramaturgiu Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm. V rokoch 1998 až 2005 bola spoluorganizátorkou Medzinárodného festivalu potápačských filmov vo Vysokých Tatrách. Je spoluzakladateľkou Medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov Ecomove International. Niekoľkokrát bola členkou medzinárodných porôt filmových festivalov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia (International Documentary Film Festival on Parks, Sondrio, Taliansko, Voda, more, oceány Hluboká, Ekofilm Český Krumlov, ČR). Už niekoľko rokov je členkou Slovenského syndikátu novinárov. Aktívne spolupracuje so Slovenským filmovým ústavom, Úniou slovenských televíznych tvorcov a Akadémiou umení v Banskej Bystrici. Pod jej vedením získal festival Envirofilm ocenenie za zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom filmu a ďalších médií z rúk výkonného riaditeľa Royal Award Foundation z Dánska. Je autorkou publikácie o vzniku, aktivitách a medzinárodných úspechoch festivalu Envirofilm pod názvom Letopisy zeleného festivalu.

V súčasnosti spolupracuje s občianskym združením „Kultúrne Slovensko“ a vedie tím organizátorov Festivalu svetla a tieňa v Banskej Bystrici. Festival organizuje od jeho vzniku v roku 2015, kedy ho zaradila do kalendára celosvetových podujatí OSN pri príležitosti vyhlásenia roku 2015 ako Medzinárodného roku svetla a optických technológií. Úzko spolupracuje s mladými kreatívnymi umelcami z občianskeho združenia TRAKT v ktorom je členom od roku 2017 a spoločne sa podieľa na dramaturgii a príprave festivalu.