Patrik Kubizna

fotograf, produkcia


Patrik Kubizna študoval na Strednej umeleckej škole v Trenčíne odbor Fotografický dizajn od roku 2014. Počas štúdia sa aktívne venoval práci fotografa v komerčnej i v umeleckej sfére. Umeleckou tvorbou sa presadil na rôznych regionálnych súťažiach ako Horyzonty či AMFO. V roku 2015 založil na SUŠ TN Študentskú radu, ktorú viedol 2,5 roka. Počas toho sa podieľal na rôznych projektoch v škole, ale i mimo nej. V roku 2016 vstúpil do TRAKTu, kde pracoval na projektoch ako Digitálny nomád, počas ktorého pozval na strednú školu odborníka z oblasti marketingu. Počas trojdňového workshopu zoznámil študentov so základmi marketingu a spoločne pripravili corporate identity pre študentskú radu. Projekt bol následne prezentovaný na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja ako modelový projekt pre prácu s mládežou.

Prostredníctvom TRAKTu sa zúčastnil aj mesačného výmenného programu Erasmus + vo Francúzsku, kde sa vzdelával vo filmovej tvorbe. Od roku 2017 spolupracuje na Festivale svetla a tieňa, kde v súčasnosti pôsobí na pozícii manažéra festivalu. Okrem toho spolupracoval aj na zahraničných projektoch ako napríklad svetelný festival počas Národných dní v Saudskej Arábii. Dnes študuje na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne – Filmovú produkciu. Jeho aktivity smerujú k vzdelávacím workshopom v oblasti umenia a umeleckej produkcii. Je otvorený novým výzvam a zaujímavým projektom spájajúcim vzdelávanie a umenie.