Mária Júdová

výtvarníčka,  performerka


Mária Júdová je slovenská umelkyňa, ktorá vyštudovala odbor Digitálne médiá na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Počas štúdia absolvovala stáž na ERG – École de recherche graphique v Bruseli a v Mezinárodnom centre pre umenie a nové technológie CIANT v Prahe. Následne pokračovala v štúdiu v Centre Audiovizuálnych studií na FAMU, kde okrem tanečných filmov venovala osobitú pozornosť presahu nových médií a súčasných choreografických postupov. Jej tvorba bola prezentovaná v košickej Tabačke Kulturfabrik, na festivale Hybaj ho! v pražskom Studio Alta, Cinedans v Amsterdame, Dutch Electronic Festival v Rotterdame, Das Tanzfest 2015 v Bazileji, Atonal v Berlíne, Accès(s) – festival cultures électroniques v Pau, a mnohých ďalších.

Ocenená bola Screenmotion festivalom v Londýne, a umelecký rezidenčný pobyt získlala v Theater Roxy v Bazileji i v indickom meste Panjim. V súčasnosti spolupracuje na platforme The Choreographic Coding Lab a s Rambert – Contemporary dance company v Londýne, a aktívne sa tak venuje tvorbe digitálnej performancie doma i v zahraničí.