Lukáš Matejka

výtvarník


Lukáš Matejka je mladý slovenský „multilaterálny“ umelec, narodený v roku 1987. V roku 2016 úspešne ukončil doktorandský stupeň študijného programu Voľné výtvarné umenie na Fakulte výtvarných umení Akadémií umení v Banskej Bystrici v Slovenskej republike, kde pôsobil aj ako externý pedagóg. Žije a tvorí v Trenčíne a Banskej Bystrici. Projekty často signuje autorským pseudonymom Akjetam produkt. V začiatkoch tvorby sa venoval najmä médiu maľby. Postupne však od statického prechádza do pohyblivého obrazu, kde využíva najmä videoart. S novými médiami pracuje intenzívne od roku 2006 – najskôr v ateliéri Digitálnych médií Doc. Michala Murina, ArtD. Pohráva sa s viacerými hraničnými polohami nielen digitálnych médií. Snahou o prepájanie jednotlivých umeleckých foriem vytvára inovatívne výtvarné presahy. V jeho tvorbe dominuje práca s procesom, na ktorú sám autor kladie dôraz. Proces nadraďuje nad výsledok. Jeho kreatívna produkcia sa orientuje najmä na súčasné formy ako video, krátky film, net-art, multimediálne projekty, interaktívne inštalácie, performance, vj a taktiež grafický dizajn. Techniku found footage pravidelne aplikuje do svojich nielen filmových diel. Obsahovo, v širšom ponímaní, sa zaoberá sociálnym výskumom, kontrastom v živote človeka a prírody, intimitou, vnemom, ale aj protipólom, ako napríklad viacvrstvovej kritike vojny a inštitúcií.

Lukáš Matejka je zakladateľom, koordinátorom a kurátorom medzinárodného Festivalu svetla a tieňa, ale i projektu Videoart match, ktorý konfrontuje európske študentské videá a videoart vo verejnom negalerijnom prostredí. Lukáš inicioval v roku 2009 vznik občianskeho združenia TRAKT, https://www.trakt.sk – v ktorom pôsobil ako predseda, v súčasnosti je kreatívny člen. Aktívne spolupracoval od roku 2008 s medzinárodným filmovým festivalom Cinematik Pieštany, kde ako kurátor zostavil sekciu Videoart. Pre Štúdio tanca Banská Bystrica vytvoril projekcie k inscenácii Pena dní (2010) od Borisa Viana alebo Prevaha dobrého (2017). Divadelné projekcie pripravil aj pre Tajomstvo domu skuteckých (Michal Ditte) a Paperback (Miro Dacho) i pre medzinárodný súčasno-operno-baletný projekt Equinoxe a The last anniversary. Ďalej spolupracuje s Platformou DigiVAF(ex), Platformou pre súčasný tanec a divadlo P.A.T., festivalom Kremnické gagy, Divadlom Pôtoň Bátovce a i. Zúčastňuje a umiestňuje sa na viacerých domácich a medzinárodných výstavách, workshopoch či festivaloch. Z množstva vyberáme výstavy (Digital media, Velocypedia, 7sedem dotykov, Úroveň pohybu, Bezhraničie, V procese) a festivaly (Nuit Blanche, Skyway, Divadelná Nitra, Azyl, Early melons, Medzinárodný filmový festival Bratislava, Ostrava-picture, Images contre nature, Minimotion, Videomedeja, CollogneOFF či 1.videoart festival v Sýrií). Lukáš Matejka okrem Festivalu svetla a tieňa v Banskej Bystrici založil aj druhú festivalovú platformu Multifestival (Festival detí) v Trenčíne. Okrem pôsobenia v TRAKTe je aktívnym členom aj v Asociácii kreatívcov.

Jeho pestré portólio je možné nájsť na www.idm.aku.sk/lukas-matejka