online marketing

Internetový marketing (iné názvy: i-marketing, webový marketing, online marketing, elektronický marketing, e-marketing) je skupina viacerých činností, praktík a postupov, ktoré sa snažia naplniť ciele získavať nových návštevníkov, udržať ich a ich návštevu premeniť na obchod. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že iba o prenesenie tradičného konceptu marketingu do prostredia internetu. Nie je to však také jednoduché. Pri tradičnom poňatí marketingu je dôležitým prvkom informovania a šírenia správ o produkte, alebo službe reklama. Rôznymi kanálmi sa následne o týchto výstupoch podnikateľskej jednotky dozvie jej odberateľ. Či už ide o firmu, alebo koncového zákazníka.

Pri internetovom marketingu však to tohto kanála ešte vstupuje internetový vyhľadávač. Odberateľ sa prostredníctvom vyhľadávača dozvie o viacerých stránkach, kde by potenciálne našiel to, čo hľadá. Preto je pri internetovom marketingu dôležité nielen zaujať spotrebiteľa, ale aj vyhľadávač – a to tak, aby zaradil konkrétny web čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania. internetový marketing je preto koncept viacerých súčastí. A nakoniec – reklama na internete sa deje so zacielením na obe zúčastnené strany – aj vyhľadávač, aj zákazník. Pre vyhľadávač musí rešpektovať niekoľko technických parametrov a pre zákazníka – musí hlavne zaujať.

Formy internetového marketingu SEO, PPC, Propagácia na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, …), Súťaže, Newsletter, Starosť o existujúcu klientelu (bonusy / zľavy pre stálych klientov), Affiliate program, Dropshipping, Retargeting.

10. februára 2021

Som Róm

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného […]
17. októbra 2017

Workshop Digitálny nomád

Počas predĺženého víkendu 15. – 17. septembra 2017 sa konal v priestoroch Strednej umeleckej školy v Trenčíne workshop Digitálny nomád. Študenti zo Strednej umeleckej školy Trenčín […]