Som Róm

KL!KR!
Ipanema
Dátum: 01/12/2020 - 22/02/2021
Rok: 2020
2021
Mesto: Bratislava Praha Trenčín
Tagy: animácia , komunita , kresba , online marketing , videoklip
Spolupráca:
Lukáš Matejka
Marián Balog
David Tišer
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
ARA ART

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. Register fyzických osôb, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR). Kombinované sčítanie ako metóda zabezpečenia údajov je vo svete považovaná za určité premostenie pri prechode od tradičného sčítania k plne registrovému sčítaniu. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Špeciálny animovaný videospot pre Rómsky hovoriace obyvateľstvo vytvorili Lukáš Matejka/TRAKT (animácia), Marián Balog (hlas), David Tišer (text).

Som Rom u som (upre) pro’da barikano. Pro Slovačiko uľiľom, adaj bariľom, peršival man adaj čumidľom, iľom vera, kerav adaj buťi u jekhvar adaj the merava. Na ladžav man vaš oda, hoj som Rom, na ladžav man vaš peskeri daj the dad the vaš miri čhib. Vaš oda andro dživesa 15 dži 31. marciste tele činava miri romaňi nacija.

Som Rom, dikhav anglal, kerav oda (vaš) anglal amende.

Som Róm, som na to náležite hrdý. Na Slovensku som sa narodil, vyrastal, zažil som tu prvý bozk, oženil som sa, pracujem tu a raz tu aj zomriem. Nehanbím sa za to, že som Róm, nehanbím sa za svojich rodičov a za svoj materinský jazyk. A preto sa v sčítaní osôb v dňoch 15. – 31. marca prihlásim k rómskej národnosti.

Som Róm, hľadím do budúcnosti, robím to pre nás. (slovenský preklad)