Skalica

Skalickým trdelníkom, Skalickou frankovkou, množstvom pamiatok a nádhernou záhorskou prírodou, tým všetkým láka návštevníkov Skalica, ktorá je okresným mestom najsevernejšieho okresu Trnavského kraja. Malebný kút severného Záhoria – okres Skalica sa rozprestiera v časti Záhorskej nížiny a siaha až po úpätie Bielych Karpát v povodí rieky Moravy. Určite si nenechajte ujsť každoročné Skalické dni a Trdlofest. Priaznivé životné podmienky boli dôvodom intenzívneho osídlenia územia už od čias mladšej doby kamennej. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1217. Od 1. polovice 15. storočia bola Skalica významným strediskom hospodárskeho, kultúrneho a duchovného života širokého okolia. V 17. storočí patrila Skalica medzi 5-6 najvýznamnejších a najväčších miest Slovenska a bola postavená na úroveň ďalším kráľovským mestám Bratislave, Košiciam, Trnave, Bardejovu a Prešovu. Spolok vinohradníkov Bratstvo sv. Urbana založený v 18. storočí v Skalici bol dôkazom prekvitajúceho vinohradníctva. Výrazne sa Skalica zapísala do celonárodných dejín v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia, keď sa stala pôdou pre organizovanie národno-oslobodzovacieho boja proti maďarizácii.

Skalica síce nie je počtom obyvateľov či rozlohou veľká – skôr patrí k menším slovenským mestám – čo sa však týka stavebných pamiatok, možno ju ich počtom smelo priradiť k najväčším sídlam u nás. V Skalici sa zachovalo do dnešnej doby 6 väčších kostolov, 9 menších sakrálnych stavieb (najvýznamnejšia je Rotunda sv. Juraja), štyri kláštory, zaujímavé svetské stavby (známy Jurkovičov dom), mestské opevnenie, unikátne námestie trojuholníkového tvaru. Nie je veľa miest na Slovensku, kde je možné sledovať všetky známe stavebné slohy vrátane toho najstaršieho – románskeho. Skalické pamiatky túto jedinečnú možnosť ponúkajú.

31. októbra 2019

… nie je samozrejmosť?

Počul si od starších o úžasnej atmosfére pri štrnganí kľúčmi v 89-tom? Alebo si bol štrngať ty sám? Pri diele od Pavla Soukala a Lukáša Matejku […]