internetové umenie

Internetové umenie (často označované ako net art) je formou digitálneho umeleckého diela distribuovaného prostredníctvom internetu. Táto forma umenia obchádza tradičnú dominanciu galérie a múzejného systému a prináša estetické zážitky prostredníctvom internetu. V mnohých prípadoch sa divák vracia do interakcie s umeleckým dielom. Umelci pracujúci týmto spôsobom sú niekedy označovaní ako net art umelci.

Internetové umenie môže byť, keď umelci používajú špecifické sociálne alebo kultúrne internetové prostredia. Internetové umenie je často – ale nie vždy – interaktívne, participatívne a multimediálne. Internetové umenie môže byť použité na šírenie správy, či už politickej alebo sociálnej, pomocou ľudských online interakcií.

Termín Internet art sa zvyčajne nevzťahuje na umenie, ktoré bolo jednoducho zdigitalizované a odovzdané na zobrazenie online. Net-art sa spolieha na existenciu internetu, využívajúc také aspekty ako interaktívne rozhranie a prepojenie s viacerými sociálnymi a hospodárskymi kultúrami a mikrokultúrami. Týka sa internetu ako celku, nielen webových prác.

10. februára 2021

KL!KR!

Klimatická zmena bude mať na globálnej úrovni zásadné ekologické, spoločenské, ekonomické a politické dôsledky, ktoré dramatickým spôsobom zasiahnu aj našu krajinu. Ak chceme, aby boli čo […]
16. októbra 2020

Sieťovanie : Dual : net-art 2.

TRAKT vyhlasuje 2. kolo DUAL. Cieľom projektu DUAL je dlhodobé sieťovanie a mapovanie tvorby mladých umelcov. Projekt kladie dôraz na minimalistické interaktívne prostredie vytvorené špeciálne pre […]
31. decembra 2018

Sieťovanie : Dual : net-art

Cieľom projektu DUAL je dlhodobé sieťovanie a mapovanie tvorby mladých umelcov. Projekt kladie dôraz na minimalistické interaktívne prostredie vytvorené špeciálne pre diváka net-artovej galérie. Podmienka, ktorú […]