Sieťovanie : Dual : net-art 2.

Charon
KL!KR!

TRAKT vyhlasuje 2. kolo DUAL. Cieľom projektu DUAL je dlhodobé sieťovanie a mapovanie tvorby mladých umelcov. Projekt kladie dôraz na minimalistické interaktívne prostredie vytvorené špeciálne pre diváka net-artovej galérie.

Podmienka, ktorú musí dielo spĺňať pre zaradenie do siete je práca s textom. Text slúži ako heslo pre prechod k ďalšiemu dielu/autorovi. Na to, aby sa divák presunul k ďalšiemu dielu musí opísať text z diela do vybraného riadku na webe. Spôsob akým autor spracuje tento text nie je obmedzený médiom, ale musí byť pre návštevníka tejto siete čitateľný. Text môže byť aj hlavnou témou diela, ale nie je podmienkou aby bol jediným a hlavným výrazovým prvkom. Autor si text vytvára sám. Kritériom pre výber je:

  • kvalita diela
  • forma zasadenia do kontextu online priestoru
  • dodržanie technických požiadaviek pre splnenie funkcie projektu

Vítané sú diela každého žánru a formy (vizuálne, audiovizuálne, zvukové, literárne, maľba, performance, choreografie, záznam,…) reagujúce na špecifiká internetového prostredia alebo aktuálne spoločenské témy, či sebeprezentáciu. Vítané sú diela vytvorené priamo pre výstavný projekt, ale môže sa jednať aj o staršie dielo. Koncepcia výstavného projektu nie je inak tématicky obmedzená.

Galériu je možné nájsť na URL odkaze:

dual.trakt.sk

Projekt má nezávislý a nekomerčný charakter.

DUAL v rámci projektu Kreatívna platforma podporilo mesto Trenčín. Ďakujeme.