Mesto Trenčín

Trenčín, v minulosti hospodárske, správne i kultúrne centrum veľkej Trenčianskej župy, patrí medzi najvyspelejšie a najkultúrnejšie mestá na Slovensku. Je centrom širokého a intenzívneho folklórneho diania, hudobného života so stáročnou tradíciou, mestom festivalov rôznych žánrov a foriem kultúry, kultúrnych pamiatok z rôznych období a vyspelého výtvarníctva.