Festival svetla a tieňa 2017

MIMO reprízy
Young art show 10
Dátum: 22/09/2017 - 23/09/2017
Rok: 2017
Mesto: Banská Bystrica
Tagy: digitálne umenie , dobrovoľníctvo , festival , kreatívny priemysel , nové médiá , performancia , projekcia , súčasné umenie , súčasný tanec , svetelné umenie , verejný priestor , videomapping , vizuálne umenie
Spolupráca:
Asociácia kreatívcov
Dagmar Rajčanová
Fond na podporu umenia
Kultúrne Slovensko
Lukáš Matejka
Matej Mazák
Mesto Banská Bystrica
Pavol Soukal
Súkromné: Radoslav Piovarči
Štefan Oliš
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry
Ľubomír Slovinský
Lucia Devečková
Petr Ochvat
Peter Kmeť
Veronika Šmírová
Miriam Trnková
Alžbeta Beňušová
Mutro art group: Timothy Maxymenko (UA/PL) a Vano Sai (UA/PL)
Kristína Chmelíková
Milan Slama
Jaroslav Viňarský
Jakub Pišek
Peter Šaffo
Bonsaigarden v spolupráci s LEDeco solution
s.r.o.
Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica
OCI BB
Tomáš Stopa
Divadlo z Pasáže
Peter Štuller
Ondrej Puchta
Anna Hrubovčáková
PJURE
METRO občianske združenie
Adam Holý
Andrej Lužina
Ivan Slovenčák
SPŠ Samuela Mikovínyho - Banská Štiavnica
FOSALI®
Ministry of fun Banská Bystrica
Michaela Mašanová
Human art space
Igor Frťala
Kristína Strečková
Krajská hvezdáreň a planetárium J. M. Hella - Žiar nad Hronom
Miroslav Kasprzyk
Patrik Kubizna
Reštaurácia u richtára
Pigis
Paradox

Festival svetla a tieňa v Banskej Bystrici v roku 2017 predznamenal výrazný a zároveň rastúci záujem širokej a odbornej verejnosti o súčasné multižánrové umenie. Masová divácka kulisa niekoľkonásobne prekonala očakávania organizátorov napriek chladnému a nepriaznivému počasiu. Na festivale sa predstavili mladí ešte neetablovaní umelci a študenti stredných (Stredná škola S.Mikovínyho B.Štiavnica) a vysokých umeleckých škôl (Akadémia umení BB, VŠMU Bratislava) z oblastí digitálneho umenia, umenia nových médií, umenia performancie, videoartu a fotografie. Priestor dostal súčasný tanec, hudobní skladatelia a producenti, scénografi, choreografi a svetelní dizajnéri. V programe festivalu sa objavili témy odrzkadľujúce globálne spoločenské fenomény ako je ekologické správanie, šport a životný štýl, vesmír a človek. Festival svetla 2017 pripravil verejnú prezentáciu svetelných umeleckých diel statických ako aj dynamických, dal nový rozmer mestskej architektúre historických i moderných budov, ako jediný svetelný festival v SR predstavil mladých vizuálnych umelcov zo Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny.

 

Festival v Banskej Bystrici je umeleckým projektom, ktorý približuje širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné lokality v meste. Festival rozžiaril budovy v centrálnej mestskej zóne: na Námestí Štefana Moyzesa objekty hradných múrov a Barbakanu, na Námestí SNP objekty Radnice, Tatra banky, pasáž pod Lesmi SR, pasáž k Záhrade CNK, objekt strojovne fontány. Umelcov ako aj verejnosť opäť prilákali obľúbené fasády dominánt mesta ako je Múzeum SNP a Europa SC. Priestory pri Barbakane, v Záhrade CNK, v Záhrade Chavivy Reik, na nádvorí Radnice, na Lazovnej ulici, pred Divadlom z pasáže sa stali divadelnými scénami. Na lokalitách sa striedali tanečné predstavenia postavené na princípe práce s vizuálno svetelným objektom aplikovaným priamo na tele herca a tanečníka. Na festivale sa predstavila kompletná retrospektíva predstavení jedinečného banskobystrického Divadla z pasáže zobrazená na fasáde budovy divadla.

 

Festival svetla a tieňa vo svojom treťom ročníku predstavil 23 umeleckých vizuálnych projektov a 7 sprievodných podujatí. Do ulíc prilákal len na samotné otvorenie festivalu 22. septembra o 19:30 5tisíc divákov. K tým postupne pribúdali ďalšie tisícky až do ukončenia programu o 23:00. Sobota 23. septembra sa niesla v rovnakom scenári. Celkovo si svetelné umelecké diela 3. ročníka festivalu pozrelo viac ako 25 tisíc obyvateľov a návštevníkov mesta.

 

Hlavný program festivalu predstavil:

 • 5 videomappingov ako výstupov zo site-specific projektov domácich a zahraničných umelcov vyjadrujúcich aktuálne témy ako je Banská Bystrica Európske mesto športu 2017, Ekologické správanie, Vesmír a človek
 • 7 statických svetelných objektov,
 • 3 pohyblivé vizualizácie použité pred a počas festivalu ako pozvánka,
 • 3 interaktívne svetelné inštalácie v interiéroch a na fasádach budov,
 • 5 predstavení súčasného tanca prepojených s novými médiami na rôznych lokalitách mesta.

Do sprievodných podujatí festivalu organizátori zaradili:

 • výstavu fotografií členov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pod názvom Cesta svetla,
 • workshop luminografie,
 • workshop led technológií a optických vlákien, zorganizovaný spoločnosťou LEDeco solution,
 • pozorovanie nočnej oblohy s hvezdármi Krajskej hvezdárne a planetária J. M. Hella,
 • svetelný drink vo vybraných reštauráciách,
 • automobily s logom Európske mesto športu v žiare meniaceho sa svetla,
 • hľadanie svetlonoša, maskota festivalu,
 • spoločné otvorenie Festivalu svetla a Európskeho týždňa športu primátorom mesta, ambasádormi a maskotom festivalu.

Dvojdňový festival podporil v meste zároveň aj rozvoj cestovného ruchu, v uliciach mesta sme zaznamenali stovky zahraničných návštevníkov. Novinkou tohtoročného festivalu bolo zapojenie vybraných reštaurácií a kaviarní, ktoré svojou ponukou nazvanou Svetelný drink zabezpečili na jednej strane propagáciu festivalu, na strane druhej vyššie príjmy pre samotné prevádzky. Mesto Banská Bystrica prispelo k festivalu okrem finančnej čiastky aj v oblasti propagácie a vytvorenia podmienok pre dopravnú logistiku a ochranu umeleckých diel.

 

Organizátormi 3. ročníka boli OZ „Kultúrne Slovensko“, TRAKT a Mesto Banská Bystrica. Spoluorganizátormi – Múzeum SNP, LEDeco solution s.r.o., Cover Energy Via MRG s.r.o., PR a komunikačná agentúra Essence communications, Asociácia Kreatívcov, Miobit.

 

Festival z verejných fondov podporil Fond na podporu umenia, finančne podporili Banskobystrický samosprávny kraj a mesta Banská Bystrica. Festival súčasného vizuálneho umenia by nebolo možné zorganizovať len z verejných zdrojov. Veľkou mierou k jeho priebehu a tiež k podpore mladých umelcov prispeli súkromné spoločnosti. Vďaka patrí spoločnostiam Europa SC a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Slovmas, s.r.o., Lunter a Oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko. V dnešnej neľahkej dobe je podpora kreatívnych mladých umelcov ojedinelým počinom.

 

Festival má svoju webovú stránku www.svetlo-tien.sk a Facebook Festival svetla a tieňa. Facebooková stránka je počas celého obdobia od prvého ročníka dopĺňaná aktuálnymi informáciami z festivalu. Stránka priamo v roku 2017 oslovila 40 520 ľudí. Propagáciu, šírenie informácií o programe festivalu a spravodajstvo z podujatia priniesla RTVS – Slovenský rozhlas, Televízne noviny na STV1, relácia Ahoj Slovensko na STV2, Rádio Regina, celoštátne vysielanie Rádio víkend, internetová televízia CiTy BB. Inzercia a pozvánky na festival boli uvedené v Radničných novinách, Priekopníku, Kam do mesta, SME, MY Banskobystrické noviny, Naše novinky, v nezávislom týždenníku KOMENT a v internetových novinách Bystricoviny.sk, BBonline.sk, Teraz.sk, našaBystrica.sk. Podujatie prezentuje na svojich webových stránkach aj Mesto Banská Bystrica a spoluorganizátori. V regióne sme vystavili ideové a programové plagáty, billboardy a citylighty. Propagáciu festivalu prostredníctvom plagátov formátu A2 a letákov A5 nám umožnilo nákupné centrum Europa SC, Informačné centrum mesta a reštaurácie na Námestí SNP. Krátke informačné video s pozvánkou na festival bolo umiestnené prostredníctvom spol. Bus Media do autobusov MHD. Video z festivalu nájdete na https://youtu.be/15oBK13MyNo, fotodokumentácia www.svetlo-tien.sk

 

Efektivitu a prínos festivalu vidí organizátor v originalite ako aj v príležitostiach predstavenia vizuálnych umeleckých diel novej generácie umelcov, ponúkol edukáciu detí a mladých ľudí pomocou interaktívnych umeleckých technológii. Našou ambíciou je pripraviť v roku 2018 ešte pútavejší a farebnejší festival moderného umenia.