Kultúra pre Dolinu

Prekliaty pán Váhu a Tatier
Priestor 5

Keď sa spomenie Demänovská dolina, väčšina z nás si ju predstaví ako symbol turizmu, športu a krásnej prírody. Bohužiaľ, v poslednom období je Demänovská dolina aj symbolom nekontrolovaného zásahu do prírody. Kultúra pre dolinu je podujatie, ktoré dňa 28.8.2021 od 18:00 do 22:00 otvára dvere všetkým, ktorých motiváciou je navštíviť túto krásnu dolinu a jej prírodu – KULTÚRNE. Podujatie nie je žiadnou atrakciou rýchleho zážitku, ale čarovným momentom, kedy si môžete užiť posedenie na lúke v spoločnosti svojich rodín a priateľov. Spoločnosť Vám bude robiť tanec, divadlo a hudba v podaní kvalitných slovenských umelcov. Dôležité si je doniesť iba podložku, na ktorú si v prírode sadnete a budete si vychutnávať umenie priamo v srdci Demänovskej doliny.


Počas podujatia nebude zabezpečené žiadne občerstvenie a bude povinné striktne dodržiavať pokyny organizátora, aby nevzniklo žiadne znečistenie okolitej prírody. Veď predsa kultúra a príroda majú toho veľa spoločného. Predovšetkým to, že by mali byť prístupné pre všetkých, zmestí sa tu turista s umelcom aj s lyžiarom, možno dokonca aj s citlivým a kultivovaným developerom, ktorého aktivity sú však usmernené do znesiteľného rámca ohraničeného verejným záujmom.

18:00 Tanečná inscenácia CHARON (Šmatláková, Paľko, Piovarči)
19:00 Čítanie textu o vzťahu človeka, kultúry a prírody
19:30 Sólo koncert – Ivana Mer
20:30 Scénická esej Pastierska Symfónia (Divadlo Pôtoň)