dobrovoľníctvo

Ide o prax ľudí pracujúcich v prospech iných osôb alebo konkrétnu príčinu, bez platenia za poskytnutý čas a služby. Dobrovoľníctvo je však aj forma neformálneho a informálneho vzdelávania. Za dobrovoľnícku činnosť nedostanete hmatateľnú odmenu, napriek tomu sa dá získať oveľa viac než si myslíte. Odmenou môže byť určite úsmev na tvári dieťaťa, dobrý pocit z renovácie starobylej farmy, rekonštrukcie hradu, či nové priateľstvá a životné skúsenosti. Výsledok dobrovoľníckej práce stojí za námahu a hlavne má obrovský význam pre celú spoločnosť.

7. júna 2021

Festival svetla a tieňa 2021

Festival svetla a tieňa v srdci Slovenska vznikol v roku 2015 pri príležitosti vyhlásenia OSN za Medzinárodný rok svetla a technológií založených na svetle. Cieľom tohto […]
23. októbra 2017

Festival svetla a tieňa 2017

Festival svetla a tieňa v Banskej Bystrici v roku 2017 predznamenal výrazný a zároveň rastúci záujem širokej a odbornej verejnosti o súčasné multižánrové umenie. Masová divácka […]
14. októbra 2016

Festival svetla a tieňa 2016

Druhý ročník Festivalu svetla a tieňa nadviazal na pozitívne ohlasy divákov prvého ročníka, ktorý vznikol v Banskej Bystrici v roku 2015 – pri príležitosti vyhlásenia za […]
14. decembra 2015

Príprava dobrovoľníckeho centra

V Trenčíne sa 23. júla 2015 uskutočnilo prvé stretnutie ohľadom vzniku dobrovoľníckeho centra pre Trenčiansky kraj. Zástupcovia neziskových organizácií, občianskych združení, mestských inštitúcií a zástupcovia TSK […]
23. novembra 2015

2MB alebo dva milióny budúcnosti

Konzultácia k Stratégii mládeže na r. 2014-2020 „2MB“ na regionálnej úrovni sa konalo pod zastrešením organizácie Iuventa. Cieľom tejto konzultácie bolo predovšetkým stretnúť sa s mladými […]