Príprava dobrovoľníckeho centra

Park camp
Výtvarné spektrum
Dátum: 23/07/2015 - 23/07/2015
Rok: 2015
Mesto: Trenčín
Tagy: diskusia , dobrovoľníctvo , mládež
Na stahnutie: Zápis zo semináru
Spolupráca:
KC Aktivity
Štefan Oliš

V Trenčíne sa 23. júla 2015 uskutočnilo prvé stretnutie ohľadom vzniku dobrovoľníckeho centra pre Trenčiansky kraj. Zástupcovia neziskových organizácií, občianskych združení, mestských inštitúcií a zástupcovia TSK si na stretnutí vytýčili ciele a plán, ako pripraviť pôdu pre vznik dobrovoľníckeho centra v Trenčíne. TRAKT tu mal svojho zástupcu, tajomníka združenia, Štefana Oliša.

Dobrovoľnícke centrá na Slovensku by mali vzniknúť okrem Trenčína aj v Trnave a Žiline. Cieľom bude predovšetkým koordinácia dobrovoľníkov, prepojenie ponuky a dopytu po dobrovoľníckej činnosti a zároveň motivácia ľudí k dobrovoľníctvu. Prípravnú fázu pre vznik centra prevzalo trenčianske KC Aktivity, ktoré má za úlohu rozbehnúť centrum v spolupráci s ostatnými organizáciami. Vznik dobrovoľníckeho centra bude pre TRAKT znamenať predovšetkým obrovský personálny potenciál, ktorý by mal zefektívniť a rozvinúť aktivity občianskeho združenia.