KC Aktivity

Kultúrne centrum Aktivity je občianske združenie pôsobiace v Trenčíne. Našim hlavným cieľom je vytvárať priestor kde ľudia všetkých odrôd môžu venovať svoj čas  a energiu aktivitám, ktoré ich bavia a robia ich životy šťastnejšie.

Naše aktivity okrem iného zahŕňajú podporu amatérskej umeleckej činnosti, integráciu zdravotne znevýhodnených ľudí, klubovú činnosť, organizáciu cvičení, pohybových aktivít. Okrem toho môžete u nás nájsť pestrú ponuku hudobných  a jazykových kurzov. Od roku 2009 sme akreditovanou organizáciou Európskej dobrovoľníckej služby a tak môžete u nás poľahky stretnúť dobrovoľníkov z celého sveta zapojených do rôznych z  našich aktivít.

Sme zapálení pre našu úlohu komunitného centra a veríme, že náš rozrastajúci sa tím pomôže spraviť naše sídlisko lepším miestom pre život.