Festival svetla a tieňa 2016

Festival svetla Bratislava
Biela noc

Druhý ročník Festivalu svetla a tieňa nadviazal na pozitívne ohlasy divákov prvého ročníka, ktorý vznikol v Banskej Bystrici v roku 2015 – pri príležitosti vyhlásenia za Medzinárodný rok svetla a technológií, založených na svetle. Festival v roku 2016 predstavil najmä architektonické a historické lokálne kontexty z inej perspektívy. Tím organizátorov sa aktívne podieľal na rozvoji umenia a jeho konvenčného vnímania širokou verejnosťou, prostredníctvom prepojenia historických špecifík a mestských legiend so súčasnými modernými kreatívnymi technológiami ako je svetlo, laser, projekcia či experimentálna hudba. Festival tak divákom sprostredkoval silu rozvoja technológií, ich význam a vplyv. Cieľom festivalu je šírenie myšlienky spájania nielen digitálneho umenia, svetla a optických technológií v našom každodennom živote, ale aj iných umeleckých foriem ako je tanec, spev, pohyb, interaktivita a pod.

Známe budovy a symboly mesta sa po zotmení 30. septembra a 1. októbra 2016 premenili na „tajuplné objekty“. Vďaka možnosti regulovania nadmerného verejného osvetlenia organizátori pripravili divákom ešte silnejší zážitok, než v minulom ročníku festivalu. Banskú Bystricu sme predstavili v novom „svetelnom šate“. Koncepcia spojila nielen rôzne druhy umenia, ale poskytla mladým ešte neetablovaným umelcom, študentom umeleckých škôl ako je Akadémia umení v Banskej Bystrici a VŠVU v Bratislave a kreatívcom z občianskych združení možnosť veľkorysej realizácie a vzájomnej inšpirácie.

Festival svetla a tieňa vo svojom druhom ročníku predstavil 18 umeleckých projektov a prilákal do ulíc už viac ako 20 tisíc divákov.  Svetelné expozície festivalu sa rozprestierali od Hodinovej veže, cez celé Námestie SNP a Dolnú ulicu až po budovu Europa Shopping Center. Zaujímavý program sa divákom ponúkol tiež v priľahlých uličkách, vychádzajúcich z Námestia SNP – Kapitulská a Múzeum SNP, Národná, Lazovná. Počas festivalu mali diváci k dispozícii mapu lokalít, ktorú si mohli už pred festivalom stiahnuť v online podobe z webovej stránky svetlo-tien.sk do svojich mobilov, prípadne vytlačiť. Jej printová verzia bola dostupná pre divákov pri jednotlivých svetelných expozíciách. O ich distribúciu a informovanie verejnosti o programe sa postarali naši dobrovoľníci – študenti Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Atraktívne umelecké výstupy festivalu v druhom ročníku oslovili nielen Mesto Banská Bystrica, ale aj Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Stredné Slovensko a Cech hostinských, ktorého členovia pre návštevníkov Festivalu svetla a tieňa prichystali prekvapenie.

Tohtoročný Festival svetla a tieňa sa niesol tiež v znamení medzinárodnej spolupráce. Vďaka podpore Medzinárodného Vyšehradského fondu, v rámci projektu V4 – Kreatívna mládež, sa na predstaveniach podieľali okrem slovenských umelcov, aj mladí kreatívci z Českej republiky, Maďarska a Poľska. Samotným realizáciám počas festivalu predchádzalo Kreatívne laboratórium, ktoré otvorilo dvere tradičným inšpiratívnym líniám ako ústny folklór, súčasný tanec a špecifiká z histórie mesta a inšpirovalo k novým umeleckým realizáciam. Výsledná štúdia tak vniesla svetlo do kultúrneho potenciálu mesta pod Urpínom. Mladí umelci, aktívni v tomto projekte, si vyskúšali tvorbu diel na základe aplikovaného výskumu. Podieľali sa na vytvorení diel medzinárodného festivalu, čo v neposlednom rade posilnilo ich budúcu uplatniteľnosť i predznamenalo rozvoj samotného kreatívneho priemyslu v regiónoch krajín V4.

Propagáciu, šírenie informácií o programe festivalu a spravodajstvo z podujatia zabezpečili RTVS – Slovenský rozhlas, STV2, Teleregina, Rádio Regina, Rádio víkend, ďalej TV Hronka, TA3,  Radničné noviny, internetové noviny Bystricoviny.sk, Bbonline.sk. Na území Banskej Bystrice, Zvolena a Brezna bolo vystavených 70 programových plagátov, billboardy a citylighty. Samostatnú cielenú propagáciu formou plagátov a letákov a vystúpením pred verejnosťou nám poskytlo nákupné centrum Europa SC a Cech hostinských v Banskej Bystrici.

Festival sa zaradil medzi nové významné kultúrne podujatia mesta s medzinárodným charakterom. Organizátormi Festivalu svetla a tieňa 2016 boli OZ „Kultúrne Slovensko“, TRAKT a Mesto BB. Spolupracovníkmi festivalu boli SLOS profesionálne osvetlenie, PR a komunikačná agentúra Essence communications, kreatívna agentúra In agency a Múzeum SNP. Festival z verejných fondov podporil Fond na podporu umenia. Festival sa konal pod záštitou primátora mesta Jána Noska s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a mesta Banská Bystrica.