Festival svetla Bratislava

Pecha Kucha Night vol.19 Trnava
Festival svetla a tieňa 2016

Podujatie Festival svetla, Bratislava 2016 je dialógom pokročilých technológií a vedy v oblasti fotoniky a života vo verejnom priestore, zamerané na obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Ak sa 20.storočie považovalo za zlatý vek fyziky a elektroniky, nastupujúce 21. storočie môžeme právom považovať za nastupujúce storočie fotoniky. Zámerom Festivalu svetla, ktorý sa uskutočnil 22. – 24. septembra 2016 bolo poskytnúť platformu pre vzájomné zdieľanie rôznych prístupov k spoločnej ústrednej téme „Svetlo“, vrátane inštalácií a performancií inšpirovaných fyzikou svetla, aplikácií najmodernejších technológií generácie svetla či technológií využívajúcich moderné vizuálne a kreatívne postupy. Jeho základom sú inštalácie rôznej povahy, ktoré využívajú svetlo ako médium na sprostredkovanie vnemu, interakcie alebo zážitku.

Festival svetla priniesol divákom 20 projektov. Lokalitu č.2 Digitálne graffiti – Kreslenie svetlom na Rybnom námestí pripravil Pavol Soukal (TRAKT). K Rybnému námestiu sa viaže povesť, keď v roku 1712 korunovali v Prešporku za kráľa Karola, posledného mužského potomka dynastie Habsburgovcov. V tom istom roku vypukla v meste cholera, ktorá si vyžiadala stovky obetí. Na ich pamiatku tu postavili v roku 1714 kamenný morový stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice. Južnú časť miesta, ktoré dnes poznáme ako Rybné námesite tvorila zátoka, ktorú postupne zasypali a po roku 1750 tam postavili prvé meštianske domy. Novostavby, ktoré oddelili vznikajúce námestie od toku Dunaja nazvali „Nové sídlisko” a vznikajúce námestie „Vydrické námestie.” Názov „Rybné námestie“ sa ustálil až od 80. rokov 18. storočia.

Autori fotografii: Pavol Soukal, Peter Trojan.