Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry je nezisková organizácia, ktorá spočiatku fungovala ako neformálne zoskupenie umelcov, kultúrnych manažérov a dobrovoľníkov. Presťahovaním sa do nových priestorov v záhrade v Beniczkého pasáži v roku 2010 získala svoj terajší názov. V súčasnosti je miestom stretávania sa rôznych ľudí a komunít. Samotná budova kultúrneho centra prechádza od začiatku postupnou rekonštrukciou. Spoločný priestor v historickej časti mesta slúži s prestávkami ako multifunkčné divadelné štúdio s otvorenou dramaturgiou aj ako oddychová zóna v podobe mestského parku, o ktorý sa sezónne starajú dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Záhradný park taktiež ponúka možnosť organizovania rôznych podujatí a voľnočasových aktivít v exteriéri. Hlavnou náplňou organizácie je poskytovanie priestoru pre prezentáciu a tvorbu súčasného a komunitného umenia v podobe divadelných a tanečných predstavení, koncertov, festivalov a výstav, ale aj pre vlastnú umeleckú produkciu (Divadlo v Záhrade) a vzdelávanie.

Záhrada je zároveň domovskou scénou Mestského divadla – Divadla z Pasáže, ktoré vzniklo v roku 1995 ako jediné profesionálne komunitné divadlo na Slovensku pracujúce s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, a v súčasnosti aj s inými komunitami (napr. Rómovia, prisťahovalci, ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia a i.).

Záhrada je tiež sídlom občianskeho združenia SKOK!, ktoré slúži ako informačné a rezidenčné centrum pre súčasný tanec a fyzické divadlo. Pod vedením slovenských a zahraničných lektorov realizuje koncept neformálneho vzdelávania pre rôznych záujemcov (workshopy) v oblasti súčasného tanca pod názvom “Ako vnímať súčasný tanec?”. Produkčne sa podieľa na prezentácii tanečných inscenácií v priestoroch Záhrady.