3D skenovanie

3D skenovanie je v súčasnosti časovo i nákladovo najefektívnejšia metóda priestorového merania objektov a následnej tvorby 3D modelov z nameraných údajov. Výsledkom skenovania je 3D sústava bodov so súradnicami X,Y,Z, ktoré predstavuje trojrozmerný obraz.

31. decembra 2015

Workshop 3D skenovania

Vizuál 3D skenovania sa stal jedným zo symbolov modernej doby. Začal sa využívať nielen pri dizajnových návrhoch, v lekárstve, ale aj vo videoklipoch i filme. Podáva […]