Workshop 3D skenovania

Festival svetla a tieňa 2015
Mikulášsky záprah
Dátum: 11/12/2015 - 11/12/2015
Rok: 2015
Mesto: Banská Bystrica
Tagy: 3D , 3D skenovanie , 3D tlač , DIY riešenia , festival , mládež , študenti , umenie a technológie , workshop
Spolupráca:
Katedra Intermédií a digitálnych médii
Kultúrne Slovensko
Lukáš Matejka
Mesto Banská Bystrica
Pavol Soukal
Barbora Horská
Veronika Šmírová
Filip Kmeť
Ľubomír Slovinský
Stanislav Duraj
Andrej Repka
Mike Šimonek
Filip Poliak
Ondrej Harťanský
Jozef Lepáček
Martin Bako
Matúš Harťanský

Vizuál 3D skenovania sa stal jedným zo symbolov modernej doby. Začal sa využívať nielen pri dizajnových návrhoch, v lekárstve, ale aj vo videoklipoch i filme. Podáva viac informácii o rozmere, tvare, ,,vidí za roh“… Je však chápaný verejnosťou ako technológia budúcnosti, ku ktorej treba drahé špeciálne prístroje. No opak je pravda. Je možné skenovať finančne i technologicky náročne cez laserové skenery. No v súčasnosti vo veľkej miere sa využívajú dostupné lacné technológie, DIY riešenia. To vytvára veľké možnosti pre študentov vo využívaní a skúmaní tohto snímania. Na workshope sa účastníci oboznámili s výhodami, problémami a celkovým zmyslom 3d skenovania.

Prvá časť pozostávala z diskusie o fungovaní a využívaní 3d skenov a hľadaní nových využití. Druhá časť bola zameraná na praktické skúsenosti. Účastníci pracovali s technikou skenovania cez Kinect a digitálny fotoaparát. Využívali sa softvérové riešenia ako VVVV, Kinect developer toolkit, Autodesk 123D Catch. V tretej časti – online, sa modely upravovali, deformovali, redukovali sa polygóny v softvéroch: Meshmixer a Blender. Postprodukcia 3D skenov je potrebná pre ďalšie využitie, napríklad pre stále bežnejšiu 3D tlač.

Odborný garant workshopu: Mgr. art Lukáš Matejka, TRAKT a FVU AU v Banskej Bystrici

Lektor: Pavol Soukal, TRAKT a VŠVU Bratislava

Manažérka festivalu: Ing.Dagmar Rajčanová, OZ KS