Mikulášsky záprah

Workshop 3D skenovania
Milleniový silvestrovský mapping

Čaro vianoc pod Hradom Matúša Čáka prinieslo aj tento rok do vianočnej atmosféry mesta Trenčín – interaktívnu projekciu pre deti s názvom Mikulášsky záprah.

Novinkou v rámci projektu, ktorý TRAKT realizoval už počas zimného obdobia aj rok dozadu, sa stal vodičský preukaz. Nešlo však o obyčajný vodičak, ale vodičák na mikulášsky záprah. Ten získal každý, kto si vyskúšal šoférovať digitálny záprah. Záprah bol premietaný pomoc veľkoplošnej projekcie na bielej fasáde Mestskej veže a to priamo z Mierového námestia. Projekt interaktívneho volantu s využitím nových médií bol realizovaný v našom kreatívnom LABe a je určený pre verejný priestor. TRAKT pravidelne realizuje svoje autorské vizuálne projekty práve vo verejnom priestore s fokusom na širokú verejnosť. Mestská veža v Trenčíne sa už neraz stala „filmovým plátnom“. Diváci, ale najmä deti a mládež si túto interaktívnu projekciu počas dvoch večerov poriadne užli o čom svedčia aj fotografie a krátky videozáznam.