Presahy videomappingu

Tlesk plesk – Biela noc 2018
Kreatívne workshopy

Videomappingová projekcia na Piaristický kostol v Trenčíne spája rôzne prístupy viacerých mladých autorov. Presahy videomappingu reflektujú aktuálne trendy v oblasti umenia nových médii v zahraničí. Piati mladí umelci autorsky vyskladali takmer 7 minútovú sekvenciu s interaktívnym presahom a časovačom. Pracovali spoločne v období august-október 2018 takmer výhradne online formou. Finálnu realizáciu pripravili na termín 5.10.2018 po zotmení (od 19-22hod.). Na pomery mesta to bol nevídaný 3 hodinový zážitok, ktorý sme reflektovali či už na mieste, alebo aj v neskoršej spätnej väzbe od publika. Každopádne jedná sa v tomto smere o pilotný projekt, na ktorý sa dá v budúcnosti priamo nadviazať, ideálne v užšej spolupráci s mestom, či už vo forme propagácie – prepojenia s inými kultúrnymi i mestskými podujatiami, alebo aj iných príbuzných oblastí. Projekcia bola kvalitná, jej 7 minútová dĺžka bola skvele odhadnutá, pričom zaujala množstvo aj náhodných okoloidúcich divákov – čo bolo naším cieľom. Projekciu mohlo vidieť odhadom okolo 400 – 500 ľudí, počty sa ťažko dokladujú pretože toto „predstavenie“ nebolo limitované, žiadnym počtom „stoličiek“ a zároveň, mnoho ľudí si pozrelo presahy videomappingu aj viac krát. V tomto smere však určite vidíme aj rezervy a myslíme si, že možnosť vtiahnuť ľudí do ulíc mesta sa dá na podobný umelecký počin aj vo viacnásobnom počte.

Zo spätnej väzby od divákov, najmä tých, ktorí videli následnú videodokumentáciu na internete, ľutovali, že neprišli priamo na Mierové námestie a nepozreli si projekt naživo. Určite je pravdou, že dielo na zázname bolo skvelé. Ale ak divák zažil neopakovateľnú atmosféru genia loci mesta priamo vo verejnom priestore odchádzal s veľkým zážitkom. Presahy videomappingu vo svojom koncepte pracovali s presahom v doslovnom i prenesenom význame vo viacerých rovinách. Presah bol už v samotnej podstate, kde sa snažíme vtiahnuť do spolupráce mladých ľudí, ktorý sa venujú digitálnemu výtvarnému umeniu. Celkovo sa na tvorbe podieľalo 5 autorov, pod vedením Mgr. art. Lukáša Matejku, ArtD. Presah bol aj súčasťou projekcii samotný pričom každý autor vložil do diela svoj vlastný pohľad i autorský formálny prístup.

Možnosti na pokračovanie vidíme vo viacerých rovinách, určite by sme tento pilotný mappingový počin radi zopakovali vo väčšom merítku – na viacerých lokalitách mesta Trenčín, nie len čo sa týka počtu divákov, ale aj na dĺžke projekcie, či ďalších aspektoch. Plánov a možností je nespočetné množstvo a s dostatočnou podporou mesta, grantových systémov i ďalších inštitúcií je určite priestor na nové realizácie a ďalšie podobné umelecké projekty v budúcnosti.

O téme: Ústrednou témou je „Presah“. Táto téma sa dá uchopiť rôzne. Dajú sa uplatniť formálne ako princípy presahu, napr. využitie geometrie, presahy rôznych tvarov, štruktúr, presah kontrastov… Ale hlavne sa dá téma poňať ako koncept. Presah znamená presiahnutie nejakého obmedzenia, či už v zmysle fyzickom, alebo len duchovnom, či virtuálnom. Presah sa dá chápať ako narušenie štátnych hraníc (v súčasnosti rezonuje napr. téma 68 roku a invázie vojsk na územie vtedajšej ČSSR) alebo téma utečencov. Presah sa dá chápať, ako presiahnutie limitov, vlastných, športových… Presah v zmysle etnických i kultúrnych rozdielov alebo jednoducho ako určité vybočenie zo steroetypu, či zabehnutých koľají.