Videoart match vol.5

Datatok – Divadelná Nitra
Workshop W1

Kurátori Lukáš Matejka a Štefan Oliš na podujatí pod názvom Videoart match vol.5, ktoré sa sa konalo 6.10.2010 v negalerijných priestoroch kasárni /Kulturparku v Košiciach, predstavili divákom výber najlepších študentských videí z krajín v rámci V4 (Maďarska, Poľska a Čiech). Videoart match vol.5 otvoril pozvaný hosť Michal Murin (vedúci ateliéru Digitálne média, FVU, Akadémie umení v Banskej Bystrici). Predstavil nám Lukáša Matejku a Štefana Oliša ako študentov vysokých škôl, so zameraním na výtvarne umenie.

Kurátori odprezentovali projekciou a predstavili videa študentov z rôznych krajín V4. Lukáš Matejka a Štefan Oliš divákom priblížili pestrosť a rôznorodosť videí, preto diváci mohli nájsť videá, ktoré ich nemuseli zaujať hneď na prvý krát.

Autori videií ukázali divákom hru s videom, zvukom a animáciou. Definovali krásu v pohybe, pohyb v čase, zachytili svet okolo seba tak ako ho vnímajú oni. Zachytili daný moment a podali ho divákovi tak, aby si uvedomil zmysel prečo to video ma takú formu akú má, prečo je tam to a to …

Video, zvuk má svoj zmysel svoju pointu a nielen to, ale aj všetko čo ľudia robia. Videami autori ukázali krásu, ktorú vnímajú len oni vďaka momentu, vďaka tomu čo je v nich, čo nevidíme hneď na prvý pohľad. Nevidíme to čo cítia, to čo prežili, čo videli a preto vznikajú videá, aby mohli byť zrkadlom toho čo ostatní nevidia. Vidíš to len ty sám. Video je podnetom všetkého a autor je jeho obrazom.

Videoprojekciu doplnili sprievodné akcie ako interaktívne video študentky z Košickej FU TU Beáty Kolbašovskej, a afterparty s Vonobox Djs, ktorí prišli z Budapešti.

Video, fotka, text či už hudba sa stáva umením až vtedy, keď sa rodia za určitým zámerom. Umenie súvisí s umom. Takže, keď si uvedomujeme vo svojom vnútri vo svojej mysli a srdci myšlienku videa, fotky … tak až vtedy to môžeme pomenovať umením.

Anna Palaščáková