Digitálne mesto

Slovenský beamvertising
V procese, Nitra

Projekt Digitálne mesto sme sa rozhodli realizovať na základe potreby, priniesť trendy súčasného výtvarného umenia, medzi mladých ľudí v Trenčíne. Táto myšlienka je zároveň totožná s hlavným cieľom platformy Ofca, ktorá by mala podobné aktivity zastrešovať. Zámerom Ofce je priblížiť vysoké umenie bežnému laickému divákovi a ukázať, mu že umenie je aj zábava a dá sa vnímať uvoľnene a s ľahkosťou.

Koncepcia projektu pozostávala z dvoch hlavných zložiek. Interaktívnej hry, ktorá bola projektovaná na troch stanovištiach vo vopred určenom a avízovanom čase a z beamvertisingu, pohyblivej projekcie z idúceho auta. Prvé stanovište bolo na Žilinskej ulici v Trenčíne na sídlisku Sihoť kde sa o 13.9.2013 o 19,00 aj celý projekt začal. Následne pokračoval beamvertisingom po uliciach sídliska, kde z idúceho auta boli projektované motívy letiaceho vtáka, vlaku, kráčajúcej sliepky… Ďalším piatkovým stanovišťom bolo Mierové námestie. Na druhý deň sa začala projekcia na sídlisku Juh na Kyjevskej ulici, ktorá prilákala mnoho detí, mladých ľudí i o niečo starších obyvateľov. Následne pokračoval beamvertising, ktorý sa presunul do Dubnice nad Váhom, kde sa okolo polnoci projekt ukončil.

Digitálne mesto vzhľadom na to, že bolo realizované veľmi jednoducho a bez veľkej propagácie, zaujalo množstvo ľudí. Cieľová skupina detí a mladých ľudí doslova splnila očakávania a s radosťou sa interaktívne zapájala. Držať volant v ruke a šoférovať auto na obrovskej projekcií na stene paneláku sa nenaskytne každý deň. Pocit z jazdy potešil a priniesol štipku adrenalínu, každému, kto si aspoň na chvíľku chytil volant do ruky. Zámer, aby mladá generácia spoznávala formy nekonvenčného umenia a prijala ich ako alternatívu k pop kultúre a konzumnému spôsobu trávenia voľného času bol naplnený. Vzniká tak priestor pre ďalšie podobné projekty, ktoré by mali nadviazať na Digitálne mesto.

Organizačnú zložku celého projektu zastrešoval Štefan Oliš a Lukáš Matejka ako hlavný zakladatelia myšlienky Ofca, ktorý do projektu integrovali veľmi šikovných, čerstvých absolventov SUŠ Trenčín Pavla Soukala a Adama Siekela, ktorý vytvorili vizuály na beamvertising a Pavol Soukal aj interaktívnu hru, ktorá bola projektovaná na jednotlivých stanovištiach. O dokumentáciu sa starali členovia projektu a Denis Matúš. O projekt mali záujem aj médiá, TASR i televízia, ktorá s nami točila o projekte reportáž.

Projekt Digitálne mesto tak priniesol novú vlnu neočakávaných zážitkov, pre verejnosť, množstvo pozitívnych reakcií, a postupne začal odhaľovať značku Ofca. Zároveň sa preukázala výborná spolupráca členov TRAKTu s mladými ľuďmi, ktorý majú potenciál. Projekt podporilo finančne mesto Trenčín a Nadácia O2.