Slovenský beamvertising

H&M Rezidencia Durban
Digitálne mesto

TRAKT predstavil premiérovo projekt Slovenský beamvertising. 25. augusta 2013 v uliciach miest Trenčín, Dubnica nad Váhom a okolie. V nočných trenčianskych uliciach a v blízkom okolí boli premietané netradičné projekčné vizuály z dielne TRAKTu. Prípravu projektu zahrňalo viacero koncepčných a pracovných stretnutí od začiatku leta 2013, na ktorých sa postupne vytíčili prejazdové trasy i vizuálne zložky. Ideu projektu zastrešil Lukáš Matejka a o realizáciu sa postarali Denis Matúš, Štefan Oliš, Adam Siekel a Pavol Soukal.

Beamvertising je súčasná vizuálna technika nových médií. Ide o premietanie pohyblivej digitálnej projekcie priamo z idúceho vozidla. Projekt zasahuje a reaguje priamo do verejného priestoru a preto sa otvára všetkým náhodným divákom, ktorí sa budú v tej chvíľi nachádzať v danej prejazdovej lokalite. Klasické beamvertisingy v medzinárodnom vizuálnom umení väčšinou projektujú skejtboardistu, surfera alebo bežca. Nám ide o slovenský kontext, národné a regionálne špecifiká. Aby bolo jasné, že ide o náš BEAMVERTISING. Cieľovú skupinu projekt zasiahol priamo v ich prostredí, v ktorom žijú a pohybujú sa. Slovenský beamvertising sa realizoval večer v uliciach mesta a cieľovou skupinou je náhodný obyvateľ mesta, či turista – okoloidúci. Výhodou projektu je, že nieje viazaný na žiadny konkrétny čas a miesto. Prínos spočíva v poukázaní na skutočnosť, že tmavé večerné ulice sa dajú využiť nielen na presuny obyvateľstva, či vandalizmus (ilegálne graffiti), ale i napríklad formou digitálnych vizuálnych projekcií a tvorby svetelných umeleckých projektov.