H&M Rezidencia Durban

Musiques interdites
Slovenský beamvertising

V rámci medzinárodného projektu Hopes and Memories, v ktorom TRAKT zastupuje jednu s piatich partnerských organizácii, sa náš vizuálny tým bude počas dvoch rokov podielať na spoločnej tvorbe multidisciplinárneho umeleckého diela, ktorého základom je zakázaná opera „The Barrier“ skomponovaná Janom Meyerowitzom v 1949.

Prvým spoločným tvorivým krokom bola 10 dňová rezidencia v Juhoafrickom meste Durban. Kde sa TRAKT, v zastúpení Michaelou Bottkovovu, podieľal na rozvoji medzinárodnej spolupráce a taktiež edukoval – počas dvoch dní,  intenzívnymi workshopmi študentov dramatických umení na Durban University of technology. Program workshopov bol rozdelený  na niekoľko odvetní, ako nové média, scénografický design, video a film, tanec a choreografia, a fyzické divadlo. Pod naším vedením spolu s multitalentom afrických študentov vznikli veľmi zaujímavé diela, ktoré sa budú rozvíjať ďalšími spoločnými projektmi v budúcnosti. Naše pôsobenie v Durbane ocenila samotná univerzita, ktorá sa rozhodla o našej činnosti napísať TU.
 
Vizuálni umelci a zástupcovia všetkých partnerských krajín, počas pobytu v JAR navštívili mnohé dediny a townships, kde objavovali kultúru a tradície lokálnych ZULU obyvateľov. Počas niekoľkých návštev mesta Kwamashu boli zapojení do edukačného systému na miestnych školách a kurzoch tanca, fyzického divadla a súčasnej choreografie, spoznali mieste tanečné zvyky a aj pravý folklór, ktorí miestni tancujú v gumákoch. Tím mal taktiež možnosť viesť workshopy v rôznych „bohom zabudnutých“ priestoroch, ktoré však domáci talentovaní umelci používajú ako svoje dielne a ateliéri. Umelecké centra ako Kwamashu theatre a BAT centre v Durbane nám len utvrdili v tom, akí talentovaní a schopní umelci sa v krajine nachádzajú. Počas našich dní a spoznávaní miestnych obyvateľov, sme boli často atakovaní pozostatkami systému, ktorý vládol v JAR pred tým ako sa stala slobodnou krajinou. Nacionalisti v minulosti nazvali svoj akčný program “apartheid”, čo v afrikánčine znamená “oddeľovanie”, a aj dnes tieto „bariéry“ je možné vidieť na každom kroku. Či už v ľuďoch samotných, alebo na oploteniach ich sídlisk a obydlí. Apartheid, t. j. rasové oddelenie, poskytuje jediné správne riešenie rasového problému.
 
Za chrbtovú kosť celého programu je pokladaný Zákon o rasových oblastiach z roku 1951, ktorý rozdelil obyvateľstvo na štyri „rasové“ skupiny: Afričanov, miešancov (farebných), Indov a na belochov. Napríklad aj rodina, ktorá nemala všetkých predkov dostatočne bielych bola zaradená medzi farebné. Boli prijaté zákony o zákaze zmiešaných manželstiev, registrácii obyvateľstva, vyčlenených územiach pre jednotlivé skupiny obyvateľstva, oddelení spoločných zariadení. A tento systém na pohľad zostáva rovnaký, aj napriek tomu že Južná Afrika je už dávno demokratickou krajinou. Ľudia sú v nej veľmi milí a prívetiví, avšak ostávajú vo svojich komunitách, vo svojich kruhoch. Nemiešajú priateľstvá a ani pokrokové vzťahy. Jedno je jasné, naša rezidencia v JAR nám odhalila veľa z tajov tohto sveta, ktoré budú veľmi nápomocné pri tvorbe nášho celkového projektu.