Musiques interdites

Súťaž fotografie a filmu 2013
H&M Rezidencia Durban
Dátum: 11/07/2013 - 11/07/2013
Rok: 2013
Mesto: Marseille
Tagy: fotografia , hudba , koncert , opera , rezidencia
Spolupráca:
Euroculture Pays Gentiane
Súkromné: Michaela Bottková
KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra

Jednou z aktivít spojených s medzinárodným projektom Hopes and Memories, v ktorom je TRAKT partnerom, bol festival zakázaných opier Musiques Interdites, ako jeden z nosných projektov Marseille Európske hlavné mesto kultúry 2013. TRAKT okrem pozvania na vypočutie si a naštudovanie originálneho operného diela The Barrier, muzicky zastrešeného jedinečnou formáciou 72 členného KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra, bol súčasťou tohto predstavenia taktiež svojou fotografickou participáciou na veľkoplošnej videoprojekcii. Tá bola premietaná na historickú budovu Marseilleskej prefektúry, kde sa koncert hral a ktorá uvádzala každú pasáž libretta operného diela.

Fotografie boli vytvorené počas rezidencie v Južnej Afrike kde bol TRAKT v zastúpení Michaelou Bottkovou v apríli tohto roku a ktoré budú ďalej putovať v celom umeleckom procese kreácie nového multidisciplinárneho diela.