Kreatívna súťaž fotografie a filmu

Art in park
O opátovi Štefanovi

Po necelom roku sa zišli v Banskej Bystrici pozvané deti – víťazi Kreatívnej súťaže digitálnej fotografie a krátkeho filmu – určenej pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí. V dňoch 12. – 15. júna 2017 pripravila odborná komisia v zložení Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. (TRAKT) a BcA. Matej Mazák (TRAKT) v spolupráci s hlavným organizátorom Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela pre deti okrem zaujímavých cien aj workshop fotografie v plenéri malebnej UNESCO obce Vlkolínec a workshop luminografie v Banskej Bystrici. Okrem toho deti (zo základných a stredných škôl) z krajín Srbska, Chorvátska a Rumunska pracovali počas pobytu na mikro témach ako Portrétna fotografia alebo Hľadaj tváre (viac vo videu nižšie). Hodnotné ceny a diplomy odovzdala osobne víťazom fotokategórii (KRAJINA, HĽADANIE TRADÍCIÍ A SLOVENSKÝCH KOREŇOV, EXPERIMENT) a videokategórie (VOĽNÁ TÉMA) významná slovenská fotografka Prof. Milota Havránková. Súťaž zhodnotil aj odborný posudok poroty:

Fotografické a filmové práce prihlásených žiakov boli opäť na dobrej úrovni. Zaujímavý aspekt, ktorý sa objavoval, bol námet prírody a človek. Vo fotografiách sa dá pozorovať zvláštny moment prepojenia detí s prírodou. V globálnom význame by sa dalo povedať, že charakterom súťaže je a bude príroda, vzťahy a väzby človeka a prírody. Porotu prekvapila schopnosť mladých žiakov a študentov hľadať a nachádzať detaily, štruktúry a zaujímavé kompozície. Vziať fotoaparát či kameru a pozrieť sa na svet iným bádajúcim okom. Zo všetkých týchto obrazov je možné si utvoriť predstavu o prostredí, v ktorom deti žijú, o vzťahoch k nemu, ale i o vzťahoch medzi nimi navzájom. Vnímavosť detí odbornú porotu presvedčila, že deti zo zahraničia napriek diaľke prišli ako veľmi blízke.

Statický a pohyblivý obraz sa postupne dostáva z klasických digitálnych fotoaparátov a kamier do mobilných telefónov, čím získava novú podobu a univerzálnu dostupnosť. Tieto nové mobilné formy ponúkajú pomerne dostupný priestor na rozvoj kreativity, invencie a tvorivosti. Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby má každoročne vzostupnú tendenciu záujmu žiakov a študentov Slovákov žijúcich v zahraničí. Koncepcia prechádza neustálou tématickou inováciou pre každý ročník súťaže a tým láka nových mladých kreatívcov. Súťažná sekcia je postavená na troch fotografických a jednej filmovej kategórií.

Najvýraznejšie zastúpenie tento ročník, 141 fotografií, má kategória ,,Krajina”, ktorá priniesla nadštandardnú úroveň. Prekvapilo množstvo citlivých prístupov ku kompozične uceleným snímkom. V tejto kategórii sa deti zamerali na fotografovanie už spomínanej flóry. Najmenej fotosnímkov 56 obsahuje kategória „Hľadanie tradícií a slovenských koreňov“. Ide o tému s ktorou je nutné sa popasovať a byť pripravený zachytiť každý moment, ktorý príde pod objektív fotoaparáta. Ten ktorý sa javí ako zaujímavý. Detské oko je zvedavé, nachádza detaily bežnému oku často slepé a neznáme. To potvrdila aj posledná tretia fotokategória „Experiment“ so . Fotografia ,,Zimná krajina” prekvapila melanchóliou, ktorá z nej vyžaruje. Odtiene bielej, strácajúce sa v opare s riekou komponovanou v ľavej strane obrazu. Opar vytvára hru s hĺbkou  112 nekonvenčnými snímkami. Ocenených deväť fotografii a cena rektora Univerzity Mateja Bela za celkovú kolekciu autorských fotografii sú skvelým prierezom súťaže a dokazujú, že fotografia má stále svojich verných mladých priaznivcov.

V kategórii ,,Krátky film a animácia” už príroda v námetoch nedominuje, nakoľko téma bola voľná deti si zvolili svoje vlastné námety a témy. 55 prihlásených videí dokazuje rast záujmu o pohyb v obraze. Po formálnej stránke sa do súťaže prihlásilo množstvo stop motion animácií (pixelácií), čo porotu príjemne potešilo. Deti využili potenciál tejto formy animácie a použili fantáziu na to, aby oživili neživé. Učarovali banálne témy posunuté predovšetkým formálne do vtipnej nadsázky. Na druhej strane to boli práve videá s pokusom o hlbšiu tematiku, kde sa prejavila práca s naráciou, hra s kompozíciou a v neposlednom rade aj so symbolikou. To, že sa deti vydali touto časovo azda náročnejšou cestou, považujeme za odvahu a ich diela dokázali, že aj táto kategória dokáže byť veľmi kreatívnou.

Hodnotenie prác sa stalo zábavou, pretože vždy poteší, keď sa pri súťaži stretnú porovnateľné práce, medzi ktorými sa neľahko vyberá. Deti, ktoré sa zúčastnili i tie, ktoré vyhrali majú talentované oko i cit. A možno práve toto citlivé oko vidieť veci inak chýba starším. Veľmi dôležitá je však nadobudnutá skúsenosť, ktorou si všetci mladí tvorcovia prešli. Sme radi, že sa táto súťaž stala kreatívnym a kultúrnym motorom pri rozvoji vzájomných vzťahov a veríme, že všetci autori si zo súťaže i odborného pobytu odnesú cenné zážitky, ktorú zužitkujú vo svojej ďalšej umeleckej tvorbe.