Euroculture Pays Gentiane

Euroculture Pays Gentiane bolo vytvorené v roku 2001 horskej krajine, v severnej oblasti Cantal vo Francúzsku. Združenie bolo formované vďaka vytrvalosti skupiny mladých dobrovoľníkov z Cantal a vidieckych oblastí so zameraním na podporu kultúrnej výmeny a prístupom k rôznym kultúrnym praktikám na miestnej i európskej úrovni. Združenie posilňuje miestne a regionálne korene a nasadzuje stratégie sociálno-ekonomického rozvoja a udržateľnosti kultúry po celý rok. Koncept bol založený na pevných zručnostiach, energií a nápadov, ktoré sú neustále obnovené vďaka zapojeniu tímu dobrovoľníkov. Združenie má zdroje potrebné k vývoju inovatívnych a medzinárodných projektov.