Súťaž fotografie a filmu 2013

1. tréning rozvoja sociálnych a osobných kompetencií
Musiques interdites

Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Pobyt pozvaných výhercov sa uskutočnil v Banskej Bystrici, deti absolvovali počas pobytu na Slovensku okrem dvoch workshopov v Stredoslovenskej galérií (workshop camera obsura a workshop pixelácie) i výlet vo Zvolene a v Banskej Štiavnici. Odborná porota súťaže v zložení Lukáš Matejka (predseda), Matej Mazák, Štefan Oliš a Katarína Vidová. Všetky prihlásené fotografie a krátke filmy sa nachádzajú TU.

Na úvod by sme radi poznamenali, že fotografické a filmové práce všetkých zúčastnených žiakov boli na dobrej úrovni. Ceníme si, že vznikol priestor na Centre celoživotného vzdelávania UMB pre takéto kultúrne prepojenie ako aj chuť participovať na projekte, či už organizačne na participujúcich školách, alebo ako účastník súťaže. Zaujímavý aspekt, ktorý sa objavoval, bol námet prírody a človeka takmer v každej fotografii. Je vidieť zvláštny moment prepojenia detí s prírodou. V globálnom význame by sa dalo povedať, že charakterom súťaže bola príroda, prípadne vzťah medzi človekom a prírodou. Porotu prekvapila schopnosť mladých ľudí hľadať a nachádzať detaily, štruktúry a zaujímavé kompozície. Vziať fotoaparát či kameru a pozrieť sa na svet očami človeka, pre ktorého je všetko nové a neobjavené. Zo všetkých týchto obrazov je možné si utvoriť predstavu o prostredí, v ktorom deti žijú, o vzťahoch k nemu, ale i o vzťahoch medzi nimi navzájom. Vnímavosť detí odbornú porotu fascinovala natoľko, že zrazu jej deti zo zahraničia napriek diaľke prišli veľmi blízke.

Najvýraznejšie zaujala kategória ,,Z iného pohľadu”, ktorá priniesla nadštandardnú úroveň. Prekvapilo množstvo citlivých prístupov k detailom, kompozične ucelených snímkov s podtextom, ako napr. burina rašiaca zo suchej zeme, či nachádzanie svetla budujúceho obraz. Obyčajné obrátenie uhlu pohľadu odkrýva neobyčajný, niekedy humorný záber na veci, ktoré bežne poznáme. Nachádzanie štruktúr v rozštiepenom dreve a podobne. Sú to kritéria, ktoré porota oceňuje pri fotografii, oddeľujúce ju od bežnej domácej fotky. V tejto kategórii sa deti zamerali najmä na fotenie už spomínanej prírody, inšpirované zimnou krajinou a jarným kvitnutím. Víťazná fotografia bazy, komponovaná na stred, nám poskytuje pohľad, na ktorý sa zamerali i mnohí ostatní. Pohľad pomocou snímania makro, akýsi pohľad hmyzu. Len málokedy sa človek zastaví a pozrie na prírodu takto zblízka. Preostrenie na stred kompozície vytvára správnu citlivú hĺbku. Príjemná je takisto farebnosť a použite vyššieho kontrastu.

Veľmi podobný prístup deti zvolili v kategórii ,,Cestou”, pripravené zachytiť každý moment, ktorý im príde zaujímavý. Pretože detské oko je zvedavé, našlo detaily bežnému okoloidúcemu často nevidiace a neznáme. Hľadanie a nájdenie štruktúr v ďateline, medzi dlažobnými kameňmi i svetelných hier v prírode. Fotografia ,,Zimná krajina” prekvapila melanchóliou, ktorá z nej vyžaruje. Odtiene bielej, strácajúce sa v opare s riekou komponovanou v ľavej strane obrazu. Opar vytvára hru s hĺbkou ostrosti. Zimná krajina sa stala vďačným motívom. Hlavnou devízou fotografie je práve spôsob, ako skutočne vplýva na emóciu diváka. Možno i preto je druhou v poradí ocenenou fotografiou fotka slnka, prerážajúceho skrz korunu stromu pri rannom opare. Rovnako i ona vytvára atmosféru, akú človek často pri fotografii „na svojich cestách“ hľadá.

Plno veselých momentov sa dá vidieť v kategórii ,,Portrét – autoportrét”. Kategória priniesla veľmi rôznu kvalitu, pričom niektoré fotky boli skutočne výborné, no našli sa aj veľmi slabé. Porota prihliadala najmä na netradičnosť zobrazenia tohto vo fotografii dominantného žánru. Niet divu, že vyhrala fotografia detí odfotených od chrbta. Fotografia by sa mohla volať i ,,neportrét”. Nevidíme tváre detí, a preto zvyšok zostáva na našej fantázii. Môže tam byť doslova hocičo. Druhou ocenenou fotografiou, ktorá si odniesla i cenu rektorky Univerzity Mateja Bela, je zhluk detí otočených hlavami k sebe. Veľmi pekná fotografia, na ktorú sa laicky povedané „príjemne pozerá“ , zachytáva úprimne sa radujúce tváre detí.

V kategórii ,,Krátky film” už príroda v námetoch nedominuje. Objavuje sa však po formálnej stránke množstvo stop motion animácií (pixelácií), čo príjemne potešilo. Deti využili potenciál tejto formy animácie a použili fantáziu na to, aby oživili neživé. Učarovali banálne témy posunuté predovšetkým formálne do vtipnej nadsázky, ako napríklad oživené čarovné orgiami, a takisto nesmierne pobavila taška, čo sa sama balí do školy. Na druhej strane boli práve videá s pokusom o hlbšiu tematiku, kde sa prejavila práca s naráciou, hra s kompozíciou a v neposlednom rade aj symbolikou. To, že sa deti vydali touto časovo azda náročnejšou cestou, považujeme za odvahu a ich diela dokázali, že aj táto kategória dokáže byť kreatívne spracovaná.

Hodnotenie prác sa stalo zábavou, pretože vždy poteší, keď sa pri súťaži stretnú práce, medzi ktorými sa nedá vybrať. Deti, ktoré sa zúčastnili, oplývajú talentovaným okom. A možno práve toto oko chýba starším deťom (dospelým). Je to oko, ktoré vidí všetko akoby po prvý krát. Veľmi dôležitá je však najmä skúsenosť, ktorou si všetci zúčastnení autori a autorky prešli. Sme radi, že sa táto súťaž stala kreatívnym a kultúrnym motorom pri rozvoji vzájomných vzťahov a veríme, že všetci autori si z tejto súťaže odnesú cennú skúsenosť, ktorú zužitkujú vo svojej ďalšej umeleckej tvorbe.

14. 6. 2013 v Banskej Bystrici

Mgr. art. Lukáš Matejka, predseda odbornej poroty