Filmový festival Trenčianske Teplice

Tvorba vizuálneho portfólia – HALA
Súťaž fotografie a filmu 2016

Medzinárodný filmový festival v Trenčianskych Tepliciach ponúkol niekoľko tematických sekcií a jednu súťažnú prehliadku krátkych a stredometrážnych diel študentov filmových škôl. Svojím programom reflektuje filmovú históriu aj súčasnosť. Po formálnej stránke prináša nielen divácky prístupnejšie, ale aj objavnejšie snímky snažiace sa o posun tradičného filmového jazyka. Poslaním festivalu v Trenčianskych Tepliciach je prispieť k rozvoju poznania svetovej, no hlavne európskej filmovej kultúry. Slovenskému divákovi poskytuje možnosť priameho zoznámenia sa s dielami ako aj ich tvorcami. IFF Trenčianske Teplice je dôležitou kultúrnou udalosťou, ktorá už takmer štvrť storočia obohacuje kultúrny život nielen v kúpeľnom meste, ale v celom kraji. Podujatie tradične organizované na konci júna je oslavou filmového umenia a zároveň symbolickým odštartovaním letnej sezóny. V roku 2016 sa festival koná už 24. krát (predtým Artfilm fest). Obyvatelia mesta a regiónu, kúpeľní hostia, študenti a fanúšikovia filmu strieborného plátna sa pred začiatkom letných prázdnin stretli v Trenčianskych Tepliciach, aby tu vzdali hold filmovému umeniu. K dispozícii boli tradične kinosály, ale aj množstvo sprievodných podujatí pod holým nebom.

TRAKT v zložení Lukáš Matejka a Pavol Soukal pripravili pre festivalový „art park“ dva kreatívne projekty z oblasti nových médii. Ako prvý 23. júna 2016 bol realizovaný videomapping na budovu starej elektrárne. Videomapping je pomerne nový smer audiovizuálneho umenia, ktorý ničí predstavy o reálnom priestore a experimentuje s divákovým vizuálnym vnímaním. Len za pomoci špeciálnych videoprojekcií vytvára optické ilúzie, mení, preskupuje a deštruuje predmety a budovy priamo pred očami nič netušiaceho diváka a tým v spojení s hudbou vytvára silný emotívny zážitok. Druhý deň 24. jún 2016 bol pre divákov i náhodných okoloidúcich pripravený projekt Digitálne graffiti na Kursalón – fasáda Kina Prameň. Diváci si tak mohli vyskúšať na vlastenj koži sprejovanie svetlom po budove.