Súťaž fotografie a filmu 2016

Filmový festival Trenčianske Teplice
O hradnom šašovi

Po roku opäť víťazi Súťaže digitálnej fotografie a krátkeho filmu – určenej pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí sa stretli v dňoch 27. – 30. 6. 2016 v Banskej Bystrici. Odborná komisia v zložení Lukáš Matejka (TRAKT) a Martina Krčová v spolupráci s hlavným organizátorom Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela pripravili pre deti okrem zaujímavých cien aj workshop fotografie v plenéri Čierneho Balogu a workshop pixelácie a luminografie v Banskej Bystrici. Počas pobytu sa deti (zo základných a stredných škôl) z krajín Srbska a Maďarska zoznámili s profesionálnou fototechnikou a naučíli sa ako kreatívne zdokonalovať svoje umelecké postupy pri fotografii a krátkom filme.

Fotografia ako médium a obzvlášť digitálna fotografia je v súčasnosti stále viac a viac obľúbená v očiach odbornej i širokej verejnosti. Zachytiť zaujímavý obraz a dať mu statiku v atraktívnej kompozícii, či farebnosti predstavuje ako v minulosti i dnes ťažkú úlohu. Deti sa tejto kreatívnej úlohy zhostili veľmi dobre a zvládli nielen fotografiu, ale aj krátky film či animáciu. Statický a pohyblivý obraz sa jednoducho dostáva do mobilných telefónov, čím získava novú podobu a univerzálnu dostupnosť. Tieto mobilné formy ponúkajú priestor na rozvoj kreativity, invencie a tvorivosti. Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby má každoročne vzostupnú tendenciu záujmu žiakov a študentov Slovákov žijúcich v zahraničí. Koncepcia je postavená na troch fotografických a jednej filmovej kategórií. V roku 2016 bolo pred odbornú porotu predložených 635 fotodiel (v jednotlivých kategóriách: krajina 270, experiment 254 a v akcii 111). Okrem fotografii bolo prihlásených 33 filmových snímkov zo 4 krajín (Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko a Ukrajina).

Najväčší záujem detí je tradične vo fotografii. Prvá kategória V AKCII predstavila rozmanité prístupy, prevažne dokumentačného charakteru. Mapovala ľudí a situácie. V niektorých fotografiách okrem klasickej dokumentácie, deti pracovali aj s jemnou štylizáciou v rámci záberu. Tento aspekt mnohým fotografiám pomohol. Do užšieho výberu víťazných fotografií sa dostalo 5 snímkov, z ktorých 2 získali čestné uznanie. Portrétna fotografia štastia a mladosti v čiernobielej tonalite a s jemnou vinetáciou obsadila 3.miesto. O priečku vyššie sa umiestnil príjemný motív v podobe generačného kontrastu s láskou babičky a dieťaťa. Víťazná fotografia zobrazuje trojicu dievčat na cyklo výlete s jemne nahnutým horizontom, ktorý dramaticky zvýrazňuje neidentifikovateľnú vynútenú prestávku.

Kategória KRAJINA je pre deti obľúbenou téma, ktorá si vydobyla najviac snímkov. Krajina si však vyžaduje koncentrované sústredenie a vystihnutie ideálneho momentu pre stlačenie spúšte na fotoaparáte. Pohľady na prírodné i mestské celky sa dostali aj do víťaznej trojice. Nočné mesto v dokonalej kompozícii, či dom v stráni s názvom Jarná nálada u babičky. Výborný moment zachytil mladý fotograf v diele Slnečné divadlo. Industriálne rameno žeriavu v silnom slnečnom protisvetle sa javí ako prirodzené pre kompozičný rámec hľadáčika fotoaparátu.

Poslednou a zároveň novou kategóriou fotografie v súťaži je EXPERIMENT. Úlohou detí bolo experimentovať so svetlom, tieňom a vôbec všetkými nastaveniami, ktoré im technika ponúka. Štyri fotografie sa dostali do finále, v ktorom list z knihy ponúkol slnečným lúčom priezor na dopad do hľadáčika. Prvomájový oheň je postavený na výraznom kontraste oranžovočerveného ohňa a tmy v ohniskovej pyramíde. Oheň, ktorý chrlí vatra mimo obraz v divákovi vytvára pocit „horúca“. Prienik svetelných lúčov pouličnej lampy cez korunu stromu sa stal dominantným bodom fotografie na druhom mieste. Trojicu plánov (strom, hladina a zem) veľmi pekne cítiť v detailnom pohľade víťaznej fotografie, ktorú podtrháva jemná melancholická nálada.

Kategória Krátky film a video priniesla tento rok až šesť ocenení. Jesenná ruža bola časovo veľmi náročným vizuálnym dielom, nakoľko mladá fotografka mapovala celý proces rastu rastliny, ktorý trval niekoľko dní. Na záver statické obrazy poskladala do autentickej animácie. Animácia bola ťažisková aj v krátkom, takmer ako z akčného filmu vystrihnutom, dielku o naháňačke áut. Špeciálnu cenu získal kolektív Kovačickej školy za 6-minútovú na organizáciu náročnú jednozáberovku. Tretie miesto patrí 2 minútovej animácii o tom ako sa písmeno A vybralo na vandrovku. Súčasný námet veľmi dobre vystihnutý vystihol žiak v 3 minútovom filme, v ktorom zobrazuje riziká a úskalia sociálnych sieti. Prvé miesto obhájila minuloročná víťazka zo Srbska so stopmotion kresebnou animáciou s názvom The Future is now. Pekná myšlienka a príjemné výtvarno rozhodli. Odborná komisia sa teší z tohtoročnej výraznej obrazovej kvantity i kvality. Nárast prihlásených animácii a krátkych filmov v porovnaní s minulým rokom opäť dokazuje, že deti majú záujem tvorivo pracovať aj na časovo náročnejších formách – ako je práve filmové médium, či animácia. Deti aktívne dokazujú, že sledujú a reflektujú aktuálne témy a vedia im dať kreatívnu formu i obsah z pohľadu detského oka.