Workshop luminografie

Intervencie
Očami filmovej režisérky
Dátum: 29/11/2015 - 30/11/2015
Rok: 2015
Mesto: Dúbravica
Tagy: fotografia , kresba , luminografia , študenti , svetelné umenie , terénny výskum , verejný priestor , workshop
Spolupráca:
Akadémia umení
Katedra Intermédií a digitálnych médii
Lukáš Matejka
Periférne centrá
Matúš Astrab
Lucia Devečková
Eliška Harnušková
Barbora Horská
Bibiána Hudáková
Filip Kmeť
Ján Krška
Kornélia Mucsková
Sebastián Pavlis
Marek Šalata

Na periférií v obci Dúbravica sa uskutočnil luminografický workshop. Tento fotografický projekt zameraný na študentov Fakulty výtvarných umení v Banskej Bystrici realizovali Periférne centrá v spolupráci s TRAKTom.

O zastrešenie projektu sa postaral doktorand Mgr. art Andrej Poliak a lektorom workshopu bol Mgr. art Lukáš Matejka. Desiatka študentov v zložení Matúš Astrab, Lucia Devečková, Eliška Harnušková, Barbora Horská, Bibiána Hudáková, Filip Kmeť, Ján Krška, Kornélia Mucsková, Sebastián Pavlis a Marek Šalata v prvej fáze absolvovala terénny výskum. Následne sa začali konzultácie a po zotmení umelecké realizácie. Luminografia je prastará technika, ktorá je podmienená tmou. Večerné prostredie vidieku – obce Dúbravica bolo pre tento workshop veľmi vhodné. Študenti vytvorili autorské kolekcie luminografických fotografii. Projekt naznačil nové možnosti spolupráce a hľadania spoločných tém formou digitálneho umenia na vidieku.