Intervencie

Tvorivá dielňa Katedry fotografie VŠVU
Workshop luminografie
Dátum: 18/08/2014 - 22/08/2014
Rok: 2014
Mesto: Trebišov
Tagy: digitálne umenie , intervencia , sídlisko , súčasné umenie , verejný priestor , videomapping
Na stahnutie: Mapka Intervencii 2014
Spolupráca:
Koniareň
Lukáš Matejka
Matej Mazák
Petra Housková
Beata Kolbašovská
Jakub Pišek
Stanislav Piatrik
Peter Valiska-Timečko
Peter Kalmus

Podujatie Intervencie 2014 je cyklická, každoročne sa opakujúca prehliadka výtvarných umeleckých zásahov vo verejnom priestore, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v roku 2012. Podujatie prebieha na uliciach, námestiach, v parkoch a na iných verejných priestranstvách v meste Trebišov. Profesionálni umelci tvoria po dobu jedného týždňa na vybraných lokalitách mesta site-specific zásahy a diela, aby oživili verejné priestory, poukázali na problémy spojené s verejným priestorom, dočasne pozmenili a prebudili existujúce umelecké diela a aby obohatili prázdne priestranstvá o umelecky hodnotné obsahy. „Primárnou snahou podujatia, ale nie je estetizovať alebo skrášľovať urbánny priestor. Umenie a výtvarná tvorba je viac menej nástrojom skúmania povahy verejného priestoru, jeho kvalít, špecifík, daností a možností. Do istej miery je to projekt občianskeho aktivizmu, uzurpácie si práva zaujať verejný priestor, na ktorý máme všetci nespochybniteľný nárok. Intervencie 2014 sú teda niečo ako výtvarné laboratórium, ktoré by malo poskytnúť priestor pre slobodnú tvorbu, vo svojom koncepte riešiacu konkrétne problémy mesta, vzťah verejné-súkromné priestranstvá, postavenie umeleckých artefaktov vo verejnom priestore, využívanie verejného priestoru obyvateľmi, ich návyky vo vzťahu k verejnému priestoru, budovám alebo čokoľvek Vás napadne v spojitosti umenie a verejný priestor“, upresnil kurátor a jeden z organizátorov podujatia Branislav Zurko.

Témou tohto ročníka sympózia je prázdno – void. „V meste je príliš veľa prázdnych priestranstiev, ktoré by mohli a mali slúžiť nejakej pre život v meste užitočnej funkcii, prinajmenšom by mohli niesť nejakú kultúrno-umeleckú hodnotu, aby tak vplývali na obyvateľov a užívateľov mestského priestoru, alebo aj nie, pretože sa z nejakého dôvodu naozaj nehodia na nič iné, len aby zarástli a ostali zanedbané. Intervencie to ale chcú zistiť!“, dodal ďalší z organizátorov Peter Valiska-Timečko.

Dramaturgia podujatia pozostáva zo 4 sekcií:

Hlavné zásahy do verejného priestoru, sú nosnou časťou podujatia. Prinesú prevažne dočasné diela 8 umelcov: Petry Houskovej, Beaty Kolbašovskej, Jakuba Pišeka, Stana Piatrika, Lukáša Matejku (TRAKT), Mateja Mazáka (TRAKT), Petra Valiska-Timečka a špeciálneho hosťa Petra Kalmusa. Viac ako tradičným technikám sa tento rok budú umelci venovať pominuteľným formám ako sú mapping, projekcia, happening, performancia a interaktívne site-specific inštalácie. Prehliadka súčasnej sochárskej tvorby je 2 sekciou podujatia. Už tradične pribudnú na ulici T.G.Masaryka na dobu niekoľkých týždňov aj sochárske diela tento krát z ateliérov mladých sochárov Jozefa Ponika a Mareka Halásza. 3. sekciou sú tzv. Malé intervencie, teda výstup z workshopu streetartovej tvorby, ktorý je jedným zo sprievodných podujatí a povedie ho trebišovský rodák Roman Juhás, spolupracujúci na jednom z najväčších streetartových projektov na Slovensku – Street Art Communication. Výsledkom tejto sekcie bude aj otvorenie nového výstavného projektu Galéria STENA, ktorá vytvára priestor pre streetartovú tvorbu na múre neďaleko Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína, pri juhoslovanskej zmrzline. Tento rok je prichystaných aj množstvo sprievodných podujatí (4.sekcia). Na každý deň, od utorka 19.8. čakajú na návštevníkov Koniarne – priestoru pre súčasné umenie rôzne pútavé podujatia: V utorok 19.8. krátko po zotmení (okolo 20.00) to je premietanie filmových pásov z archívu p. Girmana. V stredu večer 20.8. bude pri Koniarni warm-up party, na ktorej zahrá Jakub Pišek zo svojím projektom Turbosampler. Počas celého štvrtka 21.8. bude prebiehať workshop streetartovej tvorby. Večer o 19.00 prebehne slávnostné otvorenie nového výstavného projektu –Galéria STENA. O 20.00 budú nasledovať verejné prezentácie projektov, ktoré sa viac či menej venujú verejnému priestoru. Návštevníci sa tak budú mocť oboznámiť s počinnmi mladých kreatívnych ľudí prezentujúcich projekty ako NEONa, Bardejovské potulky, Landartové záhrady, Subteren, Vajčak, ALT+ atď. Na záver je pripravené audiovizuálne vystúpenie dvojice Bar Code Dj´s, ktorý ako názov napovedá samplujú zvuky pomocov čiarových kódov. V piatok 22.8. o 19.00 prebehne v galérii Koniareň vernisáž k Intervenciám 2014, na ktorej sa návštevníci budú mocť bližšie oboznámiť s tvorbou zúčastnených autorov. Po vernisáži bude pred Koniarňou chill-out, oddychová zóna a čajovňa. Návštevníci si budú mocť zahrať ping-pong a petanque a pozrieť videoprojekcie. V sobotu podujatie Intervencie 2014 vyvrcholí komentovanými prehliadkami, ktoré sa začnú pred galériou Koniareň a a od 17.00 povedú každú hodinu návštevníkov všetkými zasiahnutými lokalitami. Podujatie uzatvorí veľká festivalová, intervenčná párty s projekciami a Djmi. Inštalované zásahy si budú môcť obyvatelia pozrieť minimálne do polovice septembra. Vstup na všetky podujatia je voľný! Podujatie Intervencie 2014 je organizované občianskym združením Kontext a galériou Koniareň – priestor pre súčasné umenie v spolupráci s mestom Trebišov a Múzeom a kultúrnym centrom južného Zemplína. Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.