Koniareň

Koniareň je alternatívny priestor na podporu tvorby a prezentácie súčasného umenia a kultúry. Koniareň sa nachádza na východnom Slovensku v Trebišove, Koniareň spolupracuje s OZ Kontext. Oz Kontext je združenie ľudí, ktorým nie je stav a povaha prostredia, ktoré nás obklopuje, ľahostajná. Občianska spoločnosť je u nás zatiaľ v plienkach. Práve preto chceme prinášať občanom atraktívne projekty, ktoré zvýšia záujem ľudí o verejný priestor a dianie v ňom. Chceme podnecovať záujem ľudí o veci verejné a vychovávať tak k občianskej uvedomelosti. Demokracia nám dáva jedinečný priestor na to, aby sme ovplyvňovali to ako naše životné prostredie vyzerá a ako funguje, zároveň nám ale dáva rovnakú mieru zodpovednosti. Len aktívny občan je zárukou zdravej demokratickej spoločnosti. Samotná možnosť ešte neznamená jej naplnenie. Vychovávať ľudí k občianskej zodpovednosti je dôležitým článkom transformácie k plnohodnotnej demokracii. Naše projekty preto podnecujú aktívnu účasť ľudí na spoločenskom a kultúrnom živote. Veríme, že práve angažovaným umením a kultúrou, ktorá reflektuje problémy a neduhy našej spoločnosti, môžeme napomôcť pozitívnym zmenám.