Tvorivá dielňa Katedry fotografie VŠVU

Milleniový silvestrovský mapping
Intervencie
Dátum: 11/09/2014 - 18/09/2014
Rok: 2014
Mesto: Kremnica
Tagy: fotografia , performancia , študenti , verejný priestor , workshop
Na stahnutie: ALF - Katalóg z tvorivej dielne v Kremnici (2014)
Spolupráca:
Akadémia umení
Katedra Intermédií a digitálnych médii
Lukáš Matejka
Vysoká škola výtvarných umení
Ľubo Stacho
Marko Horban
Lenka Lukačovičová
Jano Adamove
Michal Murin
Richard Bolčo
Lucia Devečková
Diana Toholová
Alžbeta Frajková
Lea Kalaziová
Jakub Šuvada
Ján Mýtny
Viktor Šelesták
Andrej Zabkay
Ondrej Urban
Soňa Zemanová

Takmer po dvoch netrpezlivých rokoch sa opäť otvorili dvere tréningového centra kreativity a sústredení Vysokej školy výtvarných umení v Kremnici. Rekonštrukcia priestorov priniesla nielen nové podlahy, fasády a sociálne inštrumenty, ale aj peknú technickú výzbroj, ktorá posunie možnosti a snaženie frekventantov k profesionálnejším výkonom. Aj my sme využili túto znovuzrodenú príležitosť, aby sme pokračovali v našom ambicióznom pláne robiť tvorivé dielne a spojenia so spriaznenými školami, ktoré sa programovo zaoberajú fotografickým médiom.

V tomto prípade sme oslovili študentov a pedagógov Akadémie umení v Banskej Bystrici, konkrétne študentov z Katedry intermédií a digitálnych médií. Ako hosťujúci pedagóg a lektor v jednej osobe sa nám predstavil Ján Adamove, ktorý na tejto katedre pôsobí ako pedagóg a odborný asistent. Zostava našej jednotky nebola tentokrát podrobená tak prísnemu výberu ako to býva na iných dielňach, organizovaných ateliérom. Počtom a súčtom pedagógov a študentov nás však bolo takmer 16. Veliacu a organizačnú skupinu, ktorá pozostávala z profesora Ľuba Stacha a mojej maličkosti, doplnila doktorandka Lenka Lukačovičová na našej strane a doktorand Lukáš Matejka (TRAKT) na strane Banskobystrického spektra. Dohodli sme sa na troch zadaniach, ktoré boli postavené na odlišných princípoch, pričom mali študenti reagovať na všetky, bez ohľadu na to či majú skúsenosť s konkrétnym lektorom zadania alebo iba chuť či povinnosť reagovať.

1. Ján Adamove – Pamäť (video sekvencia)
2. Lenka Lukačovičová – Akcia (fotozáznam akcie, reinterpretácia akcie)
3. Marko Horban – Mimikry (video performance)

Prvý večer nám prišiel ochotne a s nadšením odprezentovať svoje autorské a kunsthistorické skúsenosti Michal Murin, ktorý okrem toho, že vedie ateliér Digitálne médiá na Akadémii umení v Banskej Bystrici, aj obdivuhodne spravuje archív a reprezentáciu slovenského muzikológa a umelca Milana Adamčiaka. Bolo to aj preto, že sme mali v pláne pána Adamčiaka v priľahlej obci Banska Belá osobne navštíviť a zaznamenať, kde prežíva, zdržiava sa a netrpezlivo očakáva nájazdy kunst-turizmu. Autorské prednášky a prezentácie sme absolvovali takmer každý večer, nakoľko bolo čo ukazovať nielen na strane pedagógov, ale aj v portfóliu študentov, čo bolo nesmierne prínosné a objavné pre všetkých zúčastnených. Výsledky a výstupy tvorivých snažení a zámerov našich a pozvaných študentov tejto dielne sme sa po dohode rozhodli zverejniť na stránkach a v DVD prílohe druhého čísla ALF-u. Je to hlavne aj preto, že charakter a filozofia časopisu sleduje a podporuje účasť spriaznených škôl fotografického zamerania. Rozšírenie tejto spolupráce o spoločné aktivity aj na poli pobytových tvorivých sústredení dodáva tejto spolupráci ďalší rozmer a my veríme, že takéto spojenia majú zmysel. Účasť na dielni ja osobne hodnotím ako primeraný test nielen pre študentov nižších ročníkov, ktorí sa oboznamujú s fungovaním a filozofiou ateliéru, ale aj pre samotného pedagóga je prínosom pozorovať interaktivitu a sociálny status študenta mimo teritória školy. Paralelne s týmto pozorovaním bolo zaujmavé sledovať aj aktivitu účastníkov pozvanej strany, pre ktorých to bolo, verím, rovnako motivujúce ako poučné. Táto dielňa prebehla v podstate bez problémov, nebyť vzrušujúceho večera spojeného s preventívnym výjazdom pohotovostnej zdravotnej služby a vytrvalo upršaného jesenného počasia, akoby sme tam boli iba jeden deň. Ale to je iba lstivá hra našej pamäte, ktorá je našťastie selektívna a udrží si iba veci, na ktoré sa oplatí nezabúdať.

Viktor Šelesták, študent VŠVU, ALF