Vysoká škola výtvarných umení

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú, umeleckú, vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú a kultúrnu činnosť. Vzdelávacia činnosť na VŠVU vychádza zo súčasného myslenia v oblasti umenia, z  vedeckých poznatkov a z technického zázemia pre širokú škálu umeleckých aktivít. Vzdelávacia činnosť úzko súvisí s vlastnou umeleckou tvorbou a vedeckovýskumnou činnosťou vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a študentov VŠVU, ktoré sú v aktívnom kontakte s aktuálnym dianím v tejto oblasti vo svete. VŠVU sa významne podieľa na rozvoji umenia, umeleckého, umenovedného a technologického výskumu, vzdelanosti a kultúry.