Ukryté maľby – Biela noc

Workshop Digitálny nomád
MIMO reprízy

Ukryté maľby je interaktívna svetelná inštalácia na fasáde Galérie Nedbalka v Bratislave. Premiéru projekt zažil 7. októbra 2017 počas podujatia Biela noc 2017 v Bratislave. Ide o odkrývanie vystavených malieb roka 2017 (Nadácia VUB) interaktívnym svetelným sprejom. Diváci – široká verejnosť dostala po zotmení jedinečnú možnosť odkrývania malieb priamo na fasáde galérie NEDBALKA. Pomocou pohybu spreja a stláčaním trysky (sprejovaním) sa postupne zobrazili – odkryli zdigitalizované veľkoplošné maľby, ktoré následne diváci mali možnosť reálne uvidieť vo výstavných priestoroch galérie. Ťahy rukou divákov dokresloval autentický zvuk striekajúceho spreja. Maľovanie digitálnym sprejom a jeho dočasnosť sa tak stáva metaforou pre autenticitu reálneho artefaktu – maľby. Autormi projektu sú Lukáš Matejka (TRAKT) a Pavol Soukal (TRAKT). Fotografie Lukáš Matejka a Michal Svitok.